. Qi Men Dun Jia

Qi Men Dun Jia – Technika Ucieczki przez Mistyczne Wrota

Qi Men Dun Jia – matczyny system (kolebka) Feng Shui. Każde z jego różnych zastosowań umożliwia: strategicznie znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie; określić moment rozpoczęcia działania w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu; określić indywidualny charakter oraz kierunek rozwoju; przewidzieć potencjał i przeznaczenie nieruchomości i terenu; przewidzieć rezultat podjętych działań i udzielić odpowiedzi na postawione pytania. Od 3000 lat stosowanie zasad Qi Men Dun Jia pozwala wybrać optymalny moment, w którym podjęte działanie przyniesie najlepszy efekt i największą nagrodę. Qi Men Dun Jia jest efektywną i precyzyjną techniką pozwalającą zwiększyć szansę na osiągnięcie sukcesu oraz realizację konkretnych celów. Qi Men Dun Jia używane w rozwoju biznesu, w kampaniach, w strategiach marketingowych, w negocjacjach i codziennych działaniach, pozwala to co niemożliwe - uczynić możliwym.

arrowscroll
 • QI MEN DUN JIA –
  Co to jest
  arrow Więcej

  Qi Men Dun Jia to najstarsza dziedzina Metafizyki Chińskiej. Pochodzi z Chin, ale jego zasięg i wpływy obejmują cały świat, gdziekolwiek Chińczycy zamieszkiwali i nazwali to miejsce swoim domem. Qi Men Dun Jia pozostaje wciąż popularny Hong Kongu, w Malezji, na Taiwanie, w Singapurze i w południowo wschodniej Azji. Jest częścią tzw. Trzech Wyroczni (Three Oracles) lub Trzech Metod (Three Method), a wspólnie z Da Liu Ren oraz Tai Yi Shen Shu był, w cesarskich Chinach, wykorzystywany do określania wyników ewentualnych działań i decyzji w aspekcie czasu i miejsca ich podejmowania. Stosowany przez wyłączne elity społeczeństwa, zwłaszcza cesarzy i arystokrację, a zakazany dla zwykłych obywateli, pomagał w opracowywaniu strategii i taktyk wojskowych oraz identyfikacji dokładnego czasu i miejsca ataku wroga, co ostatecznie przynosiło upragnione zwycięstwo w toczonych walkach. Z tego względu postrzegany był jako elitarna wiedza cesarska.

  Qi Men Dun Jia to wnikliwa metodologia pozwalająca doświadczonemu praktykowi wykorzystać ją, dla klienta, w celu uzyskania najwyższego potencjału w kluczowych dziedzinach życia. Praktyk, określając datę oraz godzinę odpowiedniej konfiguracji specjalnie sporządzonego wykresu, ukierunkowuje klienta, aby ten podjął odpowiednie działanie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu lub podaje odpowiedź na postawione w tej kwestii pytanie. Nie jest to substytut ciężkiej pracy i naturalnego talentu, ale działa jako wzmacniacz, dając klientowi możliwości wywarcia większego wpływu na bieg wydarzeń aniżeli działałby on samodzielnie. Qi Men Dun Jia dysponuje liczbą 1080 takich wykresów, a konfiguracja każdego z ich części składowych jest wskazówką odnośnie roku, miesiąca, dnia, godziny i kierunku geograficznego do podjęcia działań skierowanych na upragniony cel.

  Qi Men Dun Jia pozwala podejmować decyzje i działania z pewnością aniżeli tylko z nadzieją. Kiedy decyzja zostaje podjęta, klient może śmiało podążać naprzód z własnymi działaniami i ze świadomością, że wprowadza plan całkowicie zgodny z żądanym wynikiem. Myślą przewodnią Qi Men Dun Jia wykorzystywaną przez jednostki, grupy, a nawet duże korporacje jest idea - znalezienia się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, aby podjąć odpowiednie decyzje ze wsparciem najwyższych autorytetów. System ten nie ma przy tym nic wspólnego z magią lub okultyzmem.

  Qi Men Dun Jia dysponuje szerokim wachlarzem potencjalnych aplikacji począwszy od zastosowania jako narzędzie planów w biznesie, w karierze, na egzaminach, w poszukiwaniu zatrudnienia, w rozmowach kwalifikacyjnych, dla celów zdrowia, relacji partnerskich i wielu innych. Wykres sporządzony adekwatnie do konkretnej sytuacji jest pomocą i wskazówką dla tych, który podejmują ważne życiowe decyzje.

  Qi Men Dun Jia jest narzędziem Metafizyki Chińskiej, które pozwala skutecznie realizować plany, poznać samego siebie i uwierzyć we własne możliwości, stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizować. Ta misterna i wykwintna technika pozwala zwiększyć szanse na szeroko rozumiany sukces i to co wydaje się być niemożliwe – uczynić możliwym.

 • QI MEN DUN JIA –
  Zastosowanie
  arrow Więcej

  Qi Men Planowanie i Działanie - Qi Men Strategic Execution

  Qi Men Planowanie i Działanie pozwala przygotować i zaplanować pod względem merytorycznym strategię działania. Sporządzony wykres określa tzw. złoty moment „golden moment”, który daje wytyczne do podjęcia działań, aby przyniosły one zamierzony rezultat, a przedsięwzięcie uwieńczone zostało sukcesem. Obecnie jest to technika stosowana między innymi:

  • w kampaniach marketingowych
  • we wprowadzeniu produktu lub usług na rynek
  • podczas podejmowania decyzji z dziedziny finansow, działania i rozwoju firmy
  • w trakcie współpracy biznesowej
  • w celu określenia właściwego czasu i miejsca starań o pracę
  • podczas procedury rekrutacji pracowników
  • dla określenia sposobu kontynuowania kariery po niepowodzeniu zawodowym
  • w określeniu czasu, w którym skutecznie zwrócić się o pomoc
  • dla określenia sposobu skutecznej autoprezentacji np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • w określeniu miejsca i okoliczności właściwych dla prowadzenia negocjacji i ważnych spotkań
  • a także w wielu innych życiowych sytuacjach.

  Qi Men Potencjał Osobisty - Qi Men Destiny Analysis

  Qi Men Potencjał Osobisty określa charakter osoby, jej wrodzone predyspozycje i potencjał życiowy. W tym aspekcie praktyk Qi Men Dun Jia, posługując się tzw. Wykresem Urodzeniowym klienta, określa między innymi:

  • naturę osoby
  • mocne aspekty osobowości oraz elementy słabsze, nad którymi należy pracować
  • talenty i uzdolnienia
  • predyspozycje zawodowe i ścieżkę kariery
  • uwarunkowania i potencjał finansowy
  • kondycję fizyczną i stan zdrowia
  • 15 letnie okresy życia oraz ich wiodący nurt.

  Analiza Qi Men Dun Jia Potencjał Osobisty ułatwia klientowi zrozumieć własną ścieżkę życia oraz mechanizm jej działania, co w perspektywie czasu pozwala na samorealizację i wybór najlepszej strategii postępowania.

  Qi Men Oszacowanie Terenu - Qi Men Feng Shui

  Qi Men Oszacowanie Terenu jest stosowany w 2 aspektach:

  • w celu zdalnego oszacowania nieruchomości bez konieczności jej osobistego oglądu lub
  • w celu oszacowania nieruchomości na podstawie wykresu sporządzonego według ściśle określonych parametrów w miejscu przeprowadzania ekspertyzy.

  W Qi Men Oszacowanie Terenu dokonuje się między innymi oceny:

  • potencjału terenu
  • czy i w jaki sposób nieruchomość pozytywnie wpływa na aspekty życia jej mieszkańców
  • potencjału i przeznaczenia nieruchomości
  • źródła ewentualnych problemów nieruchomości i sposobów ich rozwiązania (przy pomocy Feng Shui)
  • lokalizacji, jakości i przydatności nieruchomości przed jej faktycznym zakupem.

  Do przeprowadzenia zmian w obrębie nieruchomości i terenu należy zastosować techniki i formuły FENG SHUI.

  Qi Men Prognozowanie - Qi Men Forecasting

  Dzięki zastosowaniu finezyjnych technik, Qi Men Dun Jia pozwala prognozować wynik szerokiej gamy sytuacji i działań. Jest najbardziej dynamicznym aspektem Qi Men pozwalającym między innymi na:

  • określenie dostępnych opcji w przedstawionej sytuacji i wyboru najlepszej z możliwych
  • postawienie dowolnego pytania i uzyskania adekwatnej odpowiedzi
  • odnalezienie zagubionych przedmiotów
  • przewidzenie wyniku dowolnej hipotetycznej sytuacji, tak by pomóc w podjęciu trafnej decyzji
  • doradztwo - gdzie szukać, aby w konkretnej zaistniałej sytuacji odnaleźć np. najbardziej pomocnego lekarza lub prawnika
  • podjęcie najlepszej decyzji w kwestii inwestowania lub wstrzymania się od inwestycji.

  Prognozowanie skupia się na sytuacji bieżącej i generuję odpowiedź adekwatną do ilości szczegółów zawartych w postawionym pytaniu.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

   

 • Qi Men Dun Jia to najstarsza dziedzina Metafizyki Chińskiej. Pochodzi z Chin, ale jego zasięg i wpływy obejmują cały świat, gdziekolwiek Chińczycy zamieszkiwali i nazwali to miejsce swoim domem. Qi Men Dun Jia pozostaje wciąż popularny Hong Kongu, w Malezji, na Taiwanie, w Singapurze i w południowo wschodniej Azji. Jest częścią tzw. Trzech Wyroczni (Three Oracles) lub Trzech Metod (Three Method), a wspólnie z Da Liu Ren oraz Tai Yi Shen Shu był, w cesarskich Chinach, wykorzystywany do określania wyników ewentualnych działań i decyzji w aspekcie czasu i miejsca ich podejmowania. Stosowany przez wyłączne elity społeczeństwa, zwłaszcza cesarzy i arystokrację, a zakazany dla zwykłych obywateli, pomagał w opracowywaniu strategii i taktyk wojskowych oraz identyfikacji dokładnego czasu i miejsca ataku wroga, co ostatecznie przynosiło upragnione zwycięstwo w toczonych walkach. Z tego względu postrzegany był jako elitarna wiedza cesarska.

  Qi Men Dun Jia to wnikliwa metodologia pozwalająca doświadczonemu praktykowi wykorzystać ją, dla klienta, w celu uzyskania najwyższego potencjału w kluczowych dziedzinach życia. Praktyk, określając datę oraz godzinę odpowiedniej konfiguracji specjalnie sporządzonego wykresu, ukierunkowuje klienta, aby ten podjął odpowiednie działanie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu lub podaje odpowiedź na postawione w tej kwestii pytanie. Nie jest to substytut ciężkiej pracy i naturalnego talentu, ale działa jako wzmacniacz, dając klientowi możliwości wywarcia większego wpływu na bieg wydarzeń aniżeli działałby on samodzielnie. Qi Men Dun Jia dysponuje liczbą 1080 takich wykresów, a konfiguracja każdego z ich części składowych jest wskazówką odnośnie roku, miesiąca, dnia, godziny i kierunku geograficznego do podjęcia działań skierowanych na upragniony cel.

  Qi Men Dun Jia pozwala podejmować decyzje i działania z pewnością aniżeli tylko z nadzieją. Kiedy decyzja zostaje podjęta, klient może śmiało podążać naprzód z własnymi działaniami i ze świadomością, że wprowadza plan całkowicie zgodny z żądanym wynikiem. Myślą przewodnią Qi Men Dun Jia wykorzystywaną przez jednostki, grupy, a nawet duże korporacje jest idea - znalezienia się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, aby podjąć odpowiednie decyzje ze wsparciem najwyższych autorytetów. System ten nie ma przy tym nic wspólnego z magią lub okultyzmem.

  Qi Men Dun Jia dysponuje szerokim wachlarzem potencjalnych aplikacji począwszy od zastosowania jako narzędzie planów w biznesie, w karierze, na egzaminach, w poszukiwaniu zatrudnienia, w rozmowach kwalifikacyjnych, dla celów zdrowia, relacji partnerskich i wielu innych. Wykres sporządzony adekwatnie do konkretnej sytuacji jest pomocą i wskazówką dla tych, który podejmują ważne życiowe decyzje.

  Qi Men Dun Jia jest narzędziem Metafizyki Chińskiej, które pozwala skutecznie realizować plany, poznać samego siebie i uwierzyć we własne możliwości, stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizować. Ta misterna i wykwintna technika pozwala zwiększyć szanse na szeroko rozumiany sukces i to co wydaje się być niemożliwe – uczynić możliwym.

 • Qi Men Planowanie i Działanie - Qi Men Strategic Execution

  Qi Men Planowanie i Działanie pozwala przygotować i zaplanować pod względem merytorycznym strategię działania. Sporządzony wykres określa tzw. złoty moment „golden moment”, który daje wytyczne do podjęcia działań, aby przyniosły one zamierzony rezultat, a przedsięwzięcie uwieńczone zostało sukcesem. Obecnie jest to technika stosowana między innymi:

  • w kampaniach marketingowych
  • we wprowadzeniu produktu lub usług na rynek
  • podczas podejmowania decyzji z dziedziny finansow, działania i rozwoju firmy
  • w trakcie współpracy biznesowej
  • w celu określenia właściwego czasu i miejsca starań o pracę
  • podczas procedury rekrutacji pracowników
  • dla określenia sposobu kontynuowania kariery po niepowodzeniu zawodowym
  • w określeniu czasu, w którym skutecznie zwrócić się o pomoc
  • dla określenia sposobu skutecznej autoprezentacji np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • w określeniu miejsca i okoliczności właściwych dla prowadzenia negocjacji i ważnych spotkań
  • a także w wielu innych życiowych sytuacjach.

  Qi Men Potencjał Osobisty - Qi Men Destiny Analysis

  Qi Men Potencjał Osobisty określa charakter osoby, jej wrodzone predyspozycje i potencjał życiowy. W tym aspekcie praktyk Qi Men Dun Jia, posługując się tzw. Wykresem Urodzeniowym klienta, określa między innymi:

  • naturę osoby
  • mocne aspekty osobowości oraz elementy słabsze, nad którymi należy pracować
  • talenty i uzdolnienia
  • predyspozycje zawodowe i ścieżkę kariery
  • uwarunkowania i potencjał finansowy
  • kondycję fizyczną i stan zdrowia
  • 15 letnie okresy życia oraz ich wiodący nurt.

  Analiza Qi Men Dun Jia Potencjał Osobisty ułatwia klientowi zrozumieć własną ścieżkę życia oraz mechanizm jej działania, co w perspektywie czasu pozwala na samorealizację i wybór najlepszej strategii postępowania.

  Qi Men Oszacowanie Terenu - Qi Men Feng Shui

  Qi Men Oszacowanie Terenu jest stosowany w 2 aspektach:

  • w celu zdalnego oszacowania nieruchomości bez konieczności jej osobistego oglądu lub
  • w celu oszacowania nieruchomości na podstawie wykresu sporządzonego według ściśle określonych parametrów w miejscu przeprowadzania ekspertyzy.

  W Qi Men Oszacowanie Terenu dokonuje się między innymi oceny:

  • potencjału terenu
  • czy i w jaki sposób nieruchomość pozytywnie wpływa na aspekty życia jej mieszkańców
  • potencjału i przeznaczenia nieruchomości
  • źródła ewentualnych problemów nieruchomości i sposobów ich rozwiązania (przy pomocy Feng Shui)
  • lokalizacji, jakości i przydatności nieruchomości przed jej faktycznym zakupem.

  Do przeprowadzenia zmian w obrębie nieruchomości i terenu należy zastosować techniki i formuły FENG SHUI.

  Qi Men Prognozowanie - Qi Men Forecasting

  Dzięki zastosowaniu finezyjnych technik, Qi Men Dun Jia pozwala prognozować wynik szerokiej gamy sytuacji i działań. Jest najbardziej dynamicznym aspektem Qi Men pozwalającym między innymi na:

  • określenie dostępnych opcji w przedstawionej sytuacji i wyboru najlepszej z możliwych
  • postawienie dowolnego pytania i uzyskania adekwatnej odpowiedzi
  • odnalezienie zagubionych przedmiotów
  • przewidzenie wyniku dowolnej hipotetycznej sytuacji, tak by pomóc w podjęciu trafnej decyzji
  • doradztwo - gdzie szukać, aby w konkretnej zaistniałej sytuacji odnaleźć np. najbardziej pomocnego lekarza lub prawnika
  • podjęcie najlepszej decyzji w kwestii inwestowania lub wstrzymania się od inwestycji.

  Prognozowanie skupia się na sytuacji bieżącej i generuję odpowiedź adekwatną do ilości szczegółów zawartych w postawionym pytaniu.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

   

SRP METAHYPNOSES ADVISE oferuje usługi z zakresu Hipnozy Klinicznej oraz Metafizyki Chińskiej dając wsparcie i poradę w dziedzinie zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej oraz finansów. Kompleksowo zajmuję się klientem – słucham, rozmawiam, obserwuję, sprawdzam, wyjaśniam, analizuję, aby w końcu stworzyć plan dla Ciebie i wcielić go w życie.

Poprzez techniki terapeutyczne Hipnozy Klinicznej wspomagam leczenie psychicznych i fizycznych dolegliwości. Poprzez Ba Zi, Feng Shui oraz Qi Men Dun Jia pomagam odnaleźć źródło problemów oraz podnieść jakość Twojego życia. Każdy człowiek jest dla mnie wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Chcę, aby Każdy poczuł się lepiej.

Zapoznaj się z ofertą arrow

.Kontakt

Masz pytanie dotyczące mojej działalności? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie? Skorzystaj z formularza i wyraź swoje wątpliwości - z przyjemnością wszystko Ci wyjaśnię.

phone AE +971 557 86 91 98
phone PL +48 783 121 388

Sara Rut Paminger jako kliniczny hipnoterapeuta jest członkiem i zarejestrowanym hipnoterapeutą w:

 • General Hypnotherapy Register
  i General Hypnotherapy Standards Council
 • Complementary and Natural Healthcare Council w Wielkiej Brytanii
Masz pytanie? Napisz.
Podaj imię i nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
backtotop