. Hipnoza Kliniczna

„Hipnoza to jeden z siedmiu cudów współczesnej psychologii. Nikt właściwie nie wie czym jest hipnoza. Nikt także nie wie czym jest elektryczność. To jednak wcale nie odwodzi od ich użyteczności” Dr. John C. Huges „Hypnosis: the Induction of Conviction”. Hipnoza to narzędzie do wzbogacenia życia. Dzięki niej możesz pozbyć się niechcianych nałogów, poradzić sobie z problemami oraz je rozwiązać, wykształcić pozytywne przyzwyczajenia. Dzięki hipnozie możesz zaszczepić zadowolenie w miejsce dawnego niezadowolenia.

arrowscroll
 • Hipnoza i Hipnoterapia
  arrow Więcej

  Co to jest Hipnoza

  Hipnoza to naturalnie występujący stan umysłu, w którym podświadomość jest w stanie komunikować się i współpracować ze świadomością. To stan umysłu podobny do głębokiej relaksacji, silnego skupienia i wzmożonej sugestywności a doświadczany kiedy fale mózgowe zwalniają do częstotliwości nazywanej „alfa”, której przykładem jest płynne przejście do i ze stanu snu. Wielu ekspertów określa hipnozę jako „zmodyfikowaną świadomość” ponieważ umysł osoby poddanej hipnozie pozostaje w pełnej świadomości istniejących wokół okoliczności, nawet jeśli wydawałoby się, że zapadła ona w sen. Hipnoza nie jest jednak snem. Wielokrotnie zdarzyło mi się pracować z klientami zadziwionymi wysokim stopniem percepcji w stanie hipnozy, a jednocześnie osiągniętych przy jej działaniu rezultatów.

  Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, którego doświadczamy nieustannie każdego dnia w momentach głębokiej relaksacji oraz wzmożonej koncentracji. Przykładem codziennego transu hipnotycznego jest na przykład uczucie „zatracenia się” w trakcie lektury interesującej książki; jazda samochodem, podczas której pokonana odległość między punktem A i B uszła naszej uwadze; reagowanie płaczem podczas projekcji kinowej, kiedy aktorzy stają się dla nas realnymi postaciami, a my doświadczamy silnych emocji; całkowite „wyłączenie się” w trakcie treningu połączonego z wysiłkiem fizycznym.

  W jaki sposób odczuwamy hipnozę? Osoby, które poddały się hipnozie opisują ją jako przyjemne i relaksujące doświadczenie, a pojedyncza sesja zapewnia odpoczynek i ukojenie równoznaczne z poczuciem kilku godzinnego snu. Do głównych odczuć doświadczanych w trakcie hipnozy należą między innymi poczucie głębokiego relaksu, mrowienia, stanu ociężałości, drganie gałek ocznych, miarowy i głęboki oddech. Klient jest w pełni świadomy tego co dzieje się z jego ciałem, oddechem, słyszy odgłosy w pomieszczeniu i reaguje na zmianę temperatury. Co najważniejsze – klient NIGDY nie traci kontroli nad tym co dzieje się wokół niego, wręcz przeciwnie - może on zupełnie dobrowolnie przyjąć lub odrzucić sugestie hipnoterapeuty. Myślą przewodnią hipnozy oraz hipnoterapii bowiem, jest przekazanie sugestii i zastosowanie technik pomagających klientowi wprowadzić w życie czynności i zachowania, których pragnie doświadczyć i które mają mu pomóc, a nie przekazanie czegokolwiek co byłoby sprzeczne z jego własnym i wyznawanym systemem wartości.

  Co to jest Hipnoterapia

  Hipnoza jest stanem świadomości. Hipnoterapia jest rzeczywistą terapią i następuję po tym, gdy zastosowano hipnozę w celu wprowadzenia w trans.

  W hipnoterapii stosuje się sugestie i techniki, których zadaniem jest wspomożenie podświadomości tak, by osiągnąć założone cele lub pozbyć się uciążliwych problemów.

  Zdarza się, że opór podświadomości powstrzymuje klienta od pożądanej reakcji na sugestie zastosowane w hipnozie i wówczas właśnie hipnoterapia ma za zadanie pomóc podświadomości w odkryciu przyczyny istniejącego problemu. Kompetentny hipnoterapeuta wie jak tego dokonać i nigdy nie sugeruje klientowi, iż najzwyczajniej nie jest on gotowy na hipnozę i dlatego też reaguje poprzez stawianie oporu.

  Hipnoterapia jest jedną z form terapeutycznych, która poprzez wykorzystanie potencjału podświadomości umożliwia leczenie uciążliwych przyzwyczajeń, niepożądanych stanów emocjonalnych i psychicznych bądź niechcianych zachowań. Stanowi też efektywne narzędzie do przejęcia kontroli i panowania nad szeregiem uciążliwych problemów, do których zaliczyć można między innymi różnego rodzaju fobie, problemy ze snem, określone nawyki żywieniowe, ataki paniki. Hipnoterapia wykazuje również skuteczność w wielorakich problemach klinicznych takich jak zmniejszenie odczuwania bólu, depresje, problemy dermatologiczne i wiele innych.

  Hipnoterapia jest powszechnie uważana za terapię stosunkowo krótkoterminową i korzystne zmiany powinny pojawić się już po kilku przeprowadzonych sesjach.

  Co to jest Świadomość i Podświadomość

  Aby zrozumieć proces hipnozy oraz jej działanie, konieczne jest zrozumienie sposobu funkcjonowania umysłu.

  Wyróżniamy trzy części umysłu:

  • Świadomość
  • Podświadomość
  • Czynnik krytyczny - filtr

  gdzie każda z wymienionych części spełnia osobną funkcję.

  Świadomość to część umysłu, która pozwala nam być świadomymi rzeczy w myśl zasady, iż kiedy zwracamy na coś uwagę jesteśmy tego świadomi. Umysł świadomy wyposażony jest w zdolność analizowania rzeczy, rozumowania i oceniania tego, co jest dobre a co złe. To właśnie on nadzwyczaj racjonalnie decyduje o tym, co jest możliwe a co nie. Jego funkcje obejmują między innymi procesy myślenia, odczuwania, analizy, podejmowania decyzji, logiki w postępowaniu. Świadomość trenuje to, co nazywamy siłą woli, jest także miejscem gdzie zlokalizowana została pamięć tymczasowa, używana codziennie dla celów normalnego funkcjonowania i wykonywania różnych czynności bez potrzeby zapamiętywania wszystkiego.

  Podświadomość stanowi o tym kim naprawdę jesteśmy i odpowiada za to co nazywamy osobowością. Właśnie w podświadomości znajdują się nasze myśli, wspomnienia, nagromadzone emocje i doświadczenia. Podświadomość kontroluje nasze emocje, nawyki i reakcję na otaczającą rzeczywistość. To miejsce, w którym przechowywana jest pamięć stała. Podświadomość jest zdumiewająca w swojej organizacji, co jest ujawniane przez naszą zdolność do uzyskania dostępu do pewnych informacji lub zachowań niemal natychmiast gdy wymaga tego sytuacja.

  Funkcje podświadomości, które decydują o tym kim jesteśmy:

  • funkcja ochronna - przeciwstawia się informacjom, które nie są zgodne z informacjami zaakceptowanymi uprzednio
  • zwyczaje
  • wierzenia
  • wysoki poziom zorganizowania
  • nieograniczone możliwości
  • funkcja stymulacji wyobraźni

  Podświadomość akceptuje jako absolutną prawdę każdą ideę, która zostanie do niej dopuszczona. Jest także siedzibą emocji i uczuć. Podświadomość rozróżnia co jest sukcesem a co porażką, co oznacza dla nas zdrowie a co jest chorobą.

  Czynnik krytyczny znajduje się częściowo w świadomym, a częściowo w podświadomym obszarze umysłu. Działa podobnie jak mechanizm filtrujący, który porównuje nowe informacje docierające do świadomości z tymi, które istnieją już w podświadomości. Czynnik krytyczny akceptuje tylko te sugestie, które pozostają w harmonii z systemem wartości klienta i odrzuca te, które nie są przez niego akceptowane. Czynnik krytyczny zezwala, aby informacja była przechowywana jako fakt bądź też umożliwia osłabienie lub wzmocnienie istniejących już wcześniej przekonań i nawyków.

  Z czynnikiem krytycznym związany jest również RAS czyli Układ Siatkowaty Aktywujący, który odgrywa istotną rolę w zdolności do osiągania celów. Wspomniany Układ Siatkowaty przyjmuje instrukcje od świadomości i przekazuje je do podświadomości. Podświadomość nie jest w stanie odróżnić prawdziwych zdarzeń od rzeczywistości syntetycznej i w dobrej wierze akceptuje każdą wiadomość, która jest jej przekazywana. Z chwilą gdy stworzymy bardzo wyrazisty obraz naszego celu w świadomości w myśl zasady: wyznacz cel - wizualizuj go - stwórz afirmację, Układ Siatkowaty przekazuje wspomniany obraz dalej, czyli do naszej podświadomości, co w rezultacie pomaga nam osiągnąć zamierzony cel. Odbywa się to poprzez zwrócenie naszej uwagi na wszystkie istotne informacje, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone. Właściwym przykładem może być ćwiczenie wygłaszania przemowy poprzez jej wizualizację.

  Jedynym sposobem na zaistnienie rzeczywistych zmian jest wprowadzenie do naszej podświadomości nowego programowania z pominięciem czynnika krytycznego. Możemy tego dokonać poprzez:

  • nasze wspomnienia, nawyki i emocje
  • hipnozę

  Hipnoza działa poprzez aktualizację podświadomości i dostarczenie jej nowych odświeżonych informacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przeprogramowania komputera. Hipnoza jest znacznie łatwiejszym sposobem na ominięcie czynnika krytycznego, ponieważ podczas hipnozy przechodzi on w stan uśpienia. Świadomość pozostaje w stanie aktywności i jest w stanie podejmować decyzje w sposób ciągły, co umożliwia nam sprawowanie kontroli. W tym samym czasie nasza podświadomość pozostaje otwarta na wszelkie sugestie, które nasz świadomy umysł pragnie zaakceptować.

 • Zastosowanie Hipnozy
  arrow Więcej

  Hipnoza w zasadniczy sposób przyczynia się do poprawy funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej jak i psychicznej. Może być stosowana niemalże we wszystkich uciążliwych problemach. Oto najważniejsze z tych, których rozwiązanie bądź usunięcie przy pomocy hipnozy przynosi doskonałe rezultaty:

  • Nałóg palenia papierosów – hipnoza eliminuje nałóg palenia oraz zapewnia sposoby na podtrzymane okresu abstynencji.
  • Nadwaga – hipnoza stymuluje pozbycie się zbędnych kilogramów; przeprogramowuje schematy konsumpcji; wyznacza sposoby utrzymania wagi na zamierzonym poziomie.
  • Fobie – hipnoza eliminuje strach, obawy i uczucie lęku, na przykład lęku wysokości; klaustrofobię; lęk przed podróżowaniem samolotem; lęk przed otwartą przestrzenią; lęk przed wystąpieniami publicznymi itp.
  • Stres – hipnoza redukuje i eliminuje stres; przeprogramowuje schematy zachowania wywołujące stres; wspomaga relaksację ciała i umysłu; wspomaga system immunologiczny.
  • Bezsenność – hipnoza pomaga zrelaksować umysł i ciało; rozwiązuje problemy emocjonalne takie jak na przykład niepokój; właściwie adresuje zachowania i myśli zakłócające sen.
  • Poczucie własnej wartości I motywacja – hipnoza poprawia samoocenę; przeprogramowuje zachowania negatywne; wzmacnia pewność siebie i poczucie samoakceptacji; programuje na osiąganie zamierzonego celu i odnoszenie sukcesu.
  • Nauka I usprawnienie funkcji zapamiętywania – hipnoza poprawia pamięć; wzmaga pozytywne podejście do nauki; poprawia wewnętrzną motywację; wykazuje skuteczność w nauce języków obcych.
  • Nadpobudliwość I uleganie stanom paniki – hipnoza wskazuje sposoby opanowania ataków paniki; uczy jak nie dopuszczać do świadomości myśli wywołujących ataki paniki; rozpoznaje i przeprogramowuje przekonania będące źródłem niepokoju; buduje pewność siebie.
  • Sport – hipnoza wyzwala poczucie sukcesu; podnosi wytrzymałość i koordynację; poprawia indywidualną motywację.
  • Kreatywność – hipnoza niweluje blokady w kreatywnej ekspresji; wzmacnia siłę wewnętrzną niezbędną do kreatywnego działania.
  • Problemy zdrowotne – hipnoza łagodzi symptomy lub redukuje efekty chorób chronicznych jak na przykład choroba wrzodowa, kolka, syndrom jelita nadwrażliwego, biegunki, zgrzytanie zębami; przyczynia się do zwiększenia poczucia komfortu w różnych chorobach.
  • Ból – hipnoza pomaga sprawować kontrolę nad szeroko rozumianym bólem różnego pochodzenia; dysponuje technikami do redukcji bólu przy i po zabiegach chirurgicznych, kontuzjach itp.
  • Operacje – hipnoza łagodzi napięcie przed zbliżającą się operacją; zapewnia techniki relaksacyjne.
  • Depresja - hipnoza pomaga w przezwyciężaniu negatywnych stanów depresyjnych; zapewnia techniki do pozytywnego podejścia do nurtujących problemów itp.

  • Poczucie utraty bliskiej osoby lub separacja – hipnoza usuwa blokady psychiczne; uwalnia zdławione emocje; uzdrawia rany emocjonalne itp.
  • Ciąża I poród – hipnoza pomaga czerpać przyjemność z ciąży i porodu. W tym przypadku głównym celem hipnozy jest pomoc kobiecie w osiągnięciu kontroli nad bólem, uzyskaniu poczucia samokontroli w okresie ciąży i porodu. Hipnoza zapewnia także techniki do redukcji depresji poporodowej.
  • Bezpłodność – hipnoza pomaga w relaksacji i przezwyciężeniu stresu, które są jednymi z głównych przyczyn niepłodności. Jest pomocna w przypadkach niepłodności psychosomatycznej, czyli takiej, która wyklucza przyczyny fizjologiczne. Jest pomocna także tam, gdzie nie występują przyczyny biologiczne lub fizyczne niepłodności, a problem wydaje się mieć przyczynę emocjonalną. Jeżeli masz problemy z zajściem w ciążę, a Twój lekarz nie znajduje ku temu racjonalnych powodów medycznych, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że hipnoza może Ci pomóc.
  • Bulimia i anoreksja – hipnoza pomaga w przełamywaniu negatywnych wzorców emocjonalnych i powiązanych z nimi stanów emocjonalnych bądź chorobowych takich jak zaniżona samoocena, nadpobudliwość, depresja itp.
  • Kontrola nawyków – hipnoza pomaga zwalczyć uciążliwe i trudne do eliminacji nawyki bądź nałogi, takie jak obgryzanie paznokci, nadmierne spożycie kawy, hazard, używanie substancji odurzających, jąkanie itp.
  • Problemy dermatologiczne – hipnoza jest doskonałym uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej i przynosi ulgę w różnorakich problemach dermatologicznych takich jak egzema, łuszczyca, wysypki, kurzajki.
  • Problemy natury seksualnej

  Hipnoza jest stosowana w wielu innych problemach natury fizycznej i emocjonalnej. Jeśli zainteresował Cię temat hipnozy lub cierpisz z powodu którejkolwiek z wyżej wymienionych dolegliwości bądź masz innego rodzaju problemy – skontaktuj się ze mną…

 • Mity o Hipnozie
  arrow Więcej

  Hipnoza jest wynikiem ingerencji hipnoterapeuty

  Hipnoterapeuta nie posiada żadnej kontroli nad klientem. Jego sugestie działają tylko i jedynie do granic określonych przez klienta. Jeśli w swoim życiu zezwalasz komuś na poprowadzenie Cię w kierunku wyznaczającym nowy rodzaj doświadczenia, kto sprawuje kontrolę nad zachodzącym procesem? – Ty sam czy ktoś inny? Hipnoterapeuta jest w stanie pokierować doświadczeniem nowego typu, lecz tylko i wyłącznie w takim zakresie na jaki klient wyrazi zgodę. Hipnoza to przede wszystkim współpraca obydwu stron.

  Tylko określone osoby są podatne na hipnozę

  Każdy może zostać wprowadzony w stan hipnozy. W praktyce pewna grupa osób trudniej poddaje się hipnozie, ale nie oznacza to, że nie potrafią jej doświadczyć. Zazwyczaj wynika to z faktu, iż niektóre z osób wolniej reagują na sugestie hipnotyczne, ponieważ na przykład obawiają się utraty kontroli, trudno jest im rozróżnić dwuznaczny dla nich stan relaksacji lub napięcia albo są pełni obaw w obliczu możliwych zmian. Kiedy charakter i przyczyna występującej niepewności zostaną zidentyfikowane i usunięte, zazwyczaj problem znika. Każdy może zostać wprowadzony w stan hipnozy lecz występują również przeciwwskazania do jej przeprowadzenia takie jak między innymi schizofrenia, epilepsja czy psychoza. Jeśli cierpisz na którąkolwiek z wymienionych dolegliwości powinieneś pozostać pod obserwacją lekarza i przyjmować stosowne leki.

  W czasie hipnozy należy pozostawać w bezruchu i oczy musza być zamknięte

  Każdy, bez wyjątku, jest w stanie poruszyć się w trakcie hipnozy. A co w sytuacji kiedy coś swędzi i musisz się podrapać? Absolutnie nie jest to powód do przerwania transu hipnotycznego. Prawdą jest, iż wiele indukcji hipnotycznych zawiera sugestie „zamknięcia oczu” lecz nie w każdym przypadku jest to obowiązującą normą. Przykładem są klienci cierpiący na ataki paniki lub poważne traumy. Sama sugestia – zamknięcia oczu - mogłaby spowodować u nich poczucie obawy i strach, a przecież właśnie w celu pozbycia się wspomnianych symptomów zgłosili się na wizytę u hipnoterapeuty.

  Hipnoza jest niebezpieczna

  Hipnoza nie jest niebezpieczna. Klient zawsze sprawuje pełną kontrolę nad sytuacją i może opuścić trans hipnotyczny w dowolnym momencie. Wykwalifikowany i kierujący się etyką hipnoterapeuta zawsze dba o emocjonalny komfort klienta, traktuje go z należytą troską, godnością i szacunkiem.

  Czy można „utkwić” w hipnozie?

  Hipnoza jest to stan skupienia uwagi skierowanej do wewnątrz lub na zewnątrz. Jest to stan całkowicie kontrolowany przez klienta, który może to doświadczenie zainicjować lub zakończyć w wybranym przez siebie momencie. Jeśli wyrazi takie życzenie i wolę - klient jest w stanie mówić, może także wstać i opuścić gabinet. Podczas terapii hipnoterapeuta nie jest w stanie uczynić nic co kolidowałoby z etycznymi czy moralnymi przekonaniami klienta lub z jego systemem wartości.

  W hipnozie usypiasz lub znajdujesz się w stanie nieświadomości

  Hipnoza nie jest snem. Doświadczenie hipnozy z fizycznego punktu widzenia przypomina sen (powolny oddech, zmniejszona aktywność, relaks mięśni), ale z mentalnego punktu widzenia klient jest zrelaksowany, lecz pozostaje w stanie zachowanej czujności. Przebywając w transie hipnotycznym klient zawsze zachowuje świadomość sytuacji.

  Relaks to niezbędny warunek aby poddać się hipnozie

  Hipnoza to stan skoncentrowanej uwagi różny w swej intensywności, w zależności od indywidualnych predyspozycji klienta. Hipnoza może rozwinąć się w sposób spontaniczny na przykład podczas rozmowy, lektury książki, a także wówczas gdy nasza uwaga jest mocno skupiona. Możesz czuć się zaniepokojony, a jednocześnie pozostawać w stanie skupienia, dlatego też relaksacja fizyczna nie jest warunkiem niezbędnym do zainicjowania stanu hipnotycznego.

  Moment zahipnotyzowania powoduje, iż nie jest możliwe przeciwstawienie się już zainicjowanemu procesowi

  Wspomniany mit wywodzi się z przekonania, iż hipnoterapeuta kontroluje wolę klienta co oznacza, iż z chwilą kiedy poddałeś się działaniu hipnoterapeuty pozostajesz już na zawsze w jego łasce. Oczywiście nie ma nic bardziej mylnego w powyższym stwierdzeniu, gdyż proces hipnozy jest pozbawioną emocji interakcją zbudowaną na podstawie wzajemnego oddziaływania sił mających na celu osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Jeżeli klient, z jakiegokolwiek powodu, nie zechce doświadczyć stanu hipnozy to faktycznie tego nie zrobi. Charakter procesu hipnozy jest zawsze zdeterminowany jego kontekstem. Nawet najbardziej podatny na hipnozę klient może odmówić reagowania na sugestie, jeżeli tak sobie postanowi. Nie są też tutaj istotne wcześniejsze doświadczenia z hipnozą. Kluczem do określenia rezultatu jest zawsze wzajemna komunikacja i wzajemna interakcja w kontekście przeprowadzanej hipnozy.

   

  Powszechnie propagowany pogląd, iż w trakcie hipnozy klient traci kontrolę nad sytuacją wywodzi się z błędnej interpretacji hipnozy scenicznej, w trakcie której uczestnicy wykonują czasami nierozsądne czynności. Warto mieć świadomość faktu, iż uczestnictwo w hipnozie scenicznej to proces całkowicie dobrowolny, hipnotyzer otrzymuje bowiem „pozwolenie” na działanie, a ochotnik z widowni jest świadomy i w pełni zdaje sobie sprawę w co się angażuje.

 • Co to jest Hipnoza

  Hipnoza to naturalnie występujący stan umysłu, w którym podświadomość jest w stanie komunikować się i współpracować ze świadomością. To stan umysłu podobny do głębokiej relaksacji, silnego skupienia i wzmożonej sugestywności a doświadczany kiedy fale mózgowe zwalniają do częstotliwości nazywanej „alfa”, której przykładem jest płynne przejście do i ze stanu snu. Wielu ekspertów określa hipnozę jako „zmodyfikowaną świadomość” ponieważ umysł osoby poddanej hipnozie pozostaje w pełnej świadomości istniejących wokół okoliczności, nawet jeśli wydawałoby się, że zapadła ona w sen. Hipnoza nie jest jednak snem. Wielokrotnie zdarzyło mi się pracować z klientami zadziwionymi wysokim stopniem percepcji w stanie hipnozy, a jednocześnie osiągniętych przy jej działaniu rezultatów.

  Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, którego doświadczamy nieustannie każdego dnia w momentach głębokiej relaksacji oraz wzmożonej koncentracji. Przykładem codziennego transu hipnotycznego jest na przykład uczucie „zatracenia się” w trakcie lektury interesującej książki; jazda samochodem, podczas której pokonana odległość między punktem A i B uszła naszej uwadze; reagowanie płaczem podczas projekcji kinowej, kiedy aktorzy stają się dla nas realnymi postaciami, a my doświadczamy silnych emocji; całkowite „wyłączenie się” w trakcie treningu połączonego z wysiłkiem fizycznym.

  W jaki sposób odczuwamy hipnozę? Osoby, które poddały się hipnozie opisują ją jako przyjemne i relaksujące doświadczenie, a pojedyncza sesja zapewnia odpoczynek i ukojenie równoznaczne z poczuciem kilku godzinnego snu. Do głównych odczuć doświadczanych w trakcie hipnozy należą między innymi poczucie głębokiego relaksu, mrowienia, stanu ociężałości, drganie gałek ocznych, miarowy i głęboki oddech. Klient jest w pełni świadomy tego co dzieje się z jego ciałem, oddechem, słyszy odgłosy w pomieszczeniu i reaguje na zmianę temperatury. Co najważniejsze – klient NIGDY nie traci kontroli nad tym co dzieje się wokół niego, wręcz przeciwnie - może on zupełnie dobrowolnie przyjąć lub odrzucić sugestie hipnoterapeuty. Myślą przewodnią hipnozy oraz hipnoterapii bowiem, jest przekazanie sugestii i zastosowanie technik pomagających klientowi wprowadzić w życie czynności i zachowania, których pragnie doświadczyć i które mają mu pomóc, a nie przekazanie czegokolwiek co byłoby sprzeczne z jego własnym i wyznawanym systemem wartości.

  Co to jest Hipnoterapia

  Hipnoza jest stanem świadomości. Hipnoterapia jest rzeczywistą terapią i następuję po tym, gdy zastosowano hipnozę w celu wprowadzenia w trans.

  W hipnoterapii stosuje się sugestie i techniki, których zadaniem jest wspomożenie podświadomości tak, by osiągnąć założone cele lub pozbyć się uciążliwych problemów.

  Zdarza się, że opór podświadomości powstrzymuje klienta od pożądanej reakcji na sugestie zastosowane w hipnozie i wówczas właśnie hipnoterapia ma za zadanie pomóc podświadomości w odkryciu przyczyny istniejącego problemu. Kompetentny hipnoterapeuta wie jak tego dokonać i nigdy nie sugeruje klientowi, iż najzwyczajniej nie jest on gotowy na hipnozę i dlatego też reaguje poprzez stawianie oporu.

  Hipnoterapia jest jedną z form terapeutycznych, która poprzez wykorzystanie potencjału podświadomości umożliwia leczenie uciążliwych przyzwyczajeń, niepożądanych stanów emocjonalnych i psychicznych bądź niechcianych zachowań. Stanowi też efektywne narzędzie do przejęcia kontroli i panowania nad szeregiem uciążliwych problemów, do których zaliczyć można między innymi różnego rodzaju fobie, problemy ze snem, określone nawyki żywieniowe, ataki paniki. Hipnoterapia wykazuje również skuteczność w wielorakich problemach klinicznych takich jak zmniejszenie odczuwania bólu, depresje, problemy dermatologiczne i wiele innych.

  Hipnoterapia jest powszechnie uważana za terapię stosunkowo krótkoterminową i korzystne zmiany powinny pojawić się już po kilku przeprowadzonych sesjach.

  Co to jest Świadomość i Podświadomość

  Aby zrozumieć proces hipnozy oraz jej działanie, konieczne jest zrozumienie sposobu funkcjonowania umysłu.

  Wyróżniamy trzy części umysłu:

  • Świadomość
  • Podświadomość
  • Czynnik krytyczny - filtr

  gdzie każda z wymienionych części spełnia osobną funkcję.

  Świadomość to część umysłu, która pozwala nam być świadomymi rzeczy w myśl zasady, iż kiedy zwracamy na coś uwagę jesteśmy tego świadomi. Umysł świadomy wyposażony jest w zdolność analizowania rzeczy, rozumowania i oceniania tego, co jest dobre a co złe. To właśnie on nadzwyczaj racjonalnie decyduje o tym, co jest możliwe a co nie. Jego funkcje obejmują między innymi procesy myślenia, odczuwania, analizy, podejmowania decyzji, logiki w postępowaniu. Świadomość trenuje to, co nazywamy siłą woli, jest także miejscem gdzie zlokalizowana została pamięć tymczasowa, używana codziennie dla celów normalnego funkcjonowania i wykonywania różnych czynności bez potrzeby zapamiętywania wszystkiego.

  Podświadomość stanowi o tym kim naprawdę jesteśmy i odpowiada za to co nazywamy osobowością. Właśnie w podświadomości znajdują się nasze myśli, wspomnienia, nagromadzone emocje i doświadczenia. Podświadomość kontroluje nasze emocje, nawyki i reakcję na otaczającą rzeczywistość. To miejsce, w którym przechowywana jest pamięć stała. Podświadomość jest zdumiewająca w swojej organizacji, co jest ujawniane przez naszą zdolność do uzyskania dostępu do pewnych informacji lub zachowań niemal natychmiast gdy wymaga tego sytuacja.

  Funkcje podświadomości, które decydują o tym kim jesteśmy:

  • funkcja ochronna - przeciwstawia się informacjom, które nie są zgodne z informacjami zaakceptowanymi uprzednio
  • zwyczaje
  • wierzenia
  • wysoki poziom zorganizowania
  • nieograniczone możliwości
  • funkcja stymulacji wyobraźni

  Podświadomość akceptuje jako absolutną prawdę każdą ideę, która zostanie do niej dopuszczona. Jest także siedzibą emocji i uczuć. Podświadomość rozróżnia co jest sukcesem a co porażką, co oznacza dla nas zdrowie a co jest chorobą.

  Czynnik krytyczny znajduje się częściowo w świadomym, a częściowo w podświadomym obszarze umysłu. Działa podobnie jak mechanizm filtrujący, który porównuje nowe informacje docierające do świadomości z tymi, które istnieją już w podświadomości. Czynnik krytyczny akceptuje tylko te sugestie, które pozostają w harmonii z systemem wartości klienta i odrzuca te, które nie są przez niego akceptowane. Czynnik krytyczny zezwala, aby informacja była przechowywana jako fakt bądź też umożliwia osłabienie lub wzmocnienie istniejących już wcześniej przekonań i nawyków.

  Z czynnikiem krytycznym związany jest również RAS czyli Układ Siatkowaty Aktywujący, który odgrywa istotną rolę w zdolności do osiągania celów. Wspomniany Układ Siatkowaty przyjmuje instrukcje od świadomości i przekazuje je do podświadomości. Podświadomość nie jest w stanie odróżnić prawdziwych zdarzeń od rzeczywistości syntetycznej i w dobrej wierze akceptuje każdą wiadomość, która jest jej przekazywana. Z chwilą gdy stworzymy bardzo wyrazisty obraz naszego celu w świadomości w myśl zasady: wyznacz cel - wizualizuj go - stwórz afirmację, Układ Siatkowaty przekazuje wspomniany obraz dalej, czyli do naszej podświadomości, co w rezultacie pomaga nam osiągnąć zamierzony cel. Odbywa się to poprzez zwrócenie naszej uwagi na wszystkie istotne informacje, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone. Właściwym przykładem może być ćwiczenie wygłaszania przemowy poprzez jej wizualizację.

  Jedynym sposobem na zaistnienie rzeczywistych zmian jest wprowadzenie do naszej podświadomości nowego programowania z pominięciem czynnika krytycznego. Możemy tego dokonać poprzez:

  • nasze wspomnienia, nawyki i emocje
  • hipnozę

  Hipnoza działa poprzez aktualizację podświadomości i dostarczenie jej nowych odświeżonych informacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przeprogramowania komputera. Hipnoza jest znacznie łatwiejszym sposobem na ominięcie czynnika krytycznego, ponieważ podczas hipnozy przechodzi on w stan uśpienia. Świadomość pozostaje w stanie aktywności i jest w stanie podejmować decyzje w sposób ciągły, co umożliwia nam sprawowanie kontroli. W tym samym czasie nasza podświadomość pozostaje otwarta na wszelkie sugestie, które nasz świadomy umysł pragnie zaakceptować.

 • Hipnoza w zasadniczy sposób przyczynia się do poprawy funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej jak i psychicznej. Może być stosowana niemalże we wszystkich uciążliwych problemach. Oto najważniejsze z tych, których rozwiązanie bądź usunięcie przy pomocy hipnozy przynosi doskonałe rezultaty:

  • Nałóg palenia papierosów – hipnoza eliminuje nałóg palenia oraz zapewnia sposoby na podtrzymane okresu abstynencji.
  • Nadwaga – hipnoza stymuluje pozbycie się zbędnych kilogramów; przeprogramowuje schematy konsumpcji; wyznacza sposoby utrzymania wagi na zamierzonym poziomie.
  • Fobie – hipnoza eliminuje strach, obawy i uczucie lęku, na przykład lęku wysokości; klaustrofobię; lęk przed podróżowaniem samolotem; lęk przed otwartą przestrzenią; lęk przed wystąpieniami publicznymi itp.
  • Stres – hipnoza redukuje i eliminuje stres; przeprogramowuje schematy zachowania wywołujące stres; wspomaga relaksację ciała i umysłu; wspomaga system immunologiczny.
  • Bezsenność – hipnoza pomaga zrelaksować umysł i ciało; rozwiązuje problemy emocjonalne takie jak na przykład niepokój; właściwie adresuje zachowania i myśli zakłócające sen.
  • Poczucie własnej wartości I motywacja – hipnoza poprawia samoocenę; przeprogramowuje zachowania negatywne; wzmacnia pewność siebie i poczucie samoakceptacji; programuje na osiąganie zamierzonego celu i odnoszenie sukcesu.
  • Nauka I usprawnienie funkcji zapamiętywania – hipnoza poprawia pamięć; wzmaga pozytywne podejście do nauki; poprawia wewnętrzną motywację; wykazuje skuteczność w nauce języków obcych.
  • Nadpobudliwość I uleganie stanom paniki – hipnoza wskazuje sposoby opanowania ataków paniki; uczy jak nie dopuszczać do świadomości myśli wywołujących ataki paniki; rozpoznaje i przeprogramowuje przekonania będące źródłem niepokoju; buduje pewność siebie.
  • Sport – hipnoza wyzwala poczucie sukcesu; podnosi wytrzymałość i koordynację; poprawia indywidualną motywację.
  • Kreatywność – hipnoza niweluje blokady w kreatywnej ekspresji; wzmacnia siłę wewnętrzną niezbędną do kreatywnego działania.
  • Problemy zdrowotne – hipnoza łagodzi symptomy lub redukuje efekty chorób chronicznych jak na przykład choroba wrzodowa, kolka, syndrom jelita nadwrażliwego, biegunki, zgrzytanie zębami; przyczynia się do zwiększenia poczucia komfortu w różnych chorobach.
  • Ból – hipnoza pomaga sprawować kontrolę nad szeroko rozumianym bólem różnego pochodzenia; dysponuje technikami do redukcji bólu przy i po zabiegach chirurgicznych, kontuzjach itp.
  • Operacje – hipnoza łagodzi napięcie przed zbliżającą się operacją; zapewnia techniki relaksacyjne.
  • Depresja - hipnoza pomaga w przezwyciężaniu negatywnych stanów depresyjnych; zapewnia techniki do pozytywnego podejścia do nurtujących problemów itp.

  • Poczucie utraty bliskiej osoby lub separacja – hipnoza usuwa blokady psychiczne; uwalnia zdławione emocje; uzdrawia rany emocjonalne itp.
  • Ciąża I poród – hipnoza pomaga czerpać przyjemność z ciąży i porodu. W tym przypadku głównym celem hipnozy jest pomoc kobiecie w osiągnięciu kontroli nad bólem, uzyskaniu poczucia samokontroli w okresie ciąży i porodu. Hipnoza zapewnia także techniki do redukcji depresji poporodowej.
  • Bezpłodność – hipnoza pomaga w relaksacji i przezwyciężeniu stresu, które są jednymi z głównych przyczyn niepłodności. Jest pomocna w przypadkach niepłodności psychosomatycznej, czyli takiej, która wyklucza przyczyny fizjologiczne. Jest pomocna także tam, gdzie nie występują przyczyny biologiczne lub fizyczne niepłodności, a problem wydaje się mieć przyczynę emocjonalną. Jeżeli masz problemy z zajściem w ciążę, a Twój lekarz nie znajduje ku temu racjonalnych powodów medycznych, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że hipnoza może Ci pomóc.
  • Bulimia i anoreksja – hipnoza pomaga w przełamywaniu negatywnych wzorców emocjonalnych i powiązanych z nimi stanów emocjonalnych bądź chorobowych takich jak zaniżona samoocena, nadpobudliwość, depresja itp.
  • Kontrola nawyków – hipnoza pomaga zwalczyć uciążliwe i trudne do eliminacji nawyki bądź nałogi, takie jak obgryzanie paznokci, nadmierne spożycie kawy, hazard, używanie substancji odurzających, jąkanie itp.
  • Problemy dermatologiczne – hipnoza jest doskonałym uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej i przynosi ulgę w różnorakich problemach dermatologicznych takich jak egzema, łuszczyca, wysypki, kurzajki.
  • Problemy natury seksualnej

  Hipnoza jest stosowana w wielu innych problemach natury fizycznej i emocjonalnej. Jeśli zainteresował Cię temat hipnozy lub cierpisz z powodu którejkolwiek z wyżej wymienionych dolegliwości bądź masz innego rodzaju problemy – skontaktuj się ze mną…

 • Hipnoza jest wynikiem ingerencji hipnoterapeuty

  Hipnoterapeuta nie posiada żadnej kontroli nad klientem. Jego sugestie działają tylko i jedynie do granic określonych przez klienta. Jeśli w swoim życiu zezwalasz komuś na poprowadzenie Cię w kierunku wyznaczającym nowy rodzaj doświadczenia, kto sprawuje kontrolę nad zachodzącym procesem? – Ty sam czy ktoś inny? Hipnoterapeuta jest w stanie pokierować doświadczeniem nowego typu, lecz tylko i wyłącznie w takim zakresie na jaki klient wyrazi zgodę. Hipnoza to przede wszystkim współpraca obydwu stron.

  Tylko określone osoby są podatne na hipnozę

  Każdy może zostać wprowadzony w stan hipnozy. W praktyce pewna grupa osób trudniej poddaje się hipnozie, ale nie oznacza to, że nie potrafią jej doświadczyć. Zazwyczaj wynika to z faktu, iż niektóre z osób wolniej reagują na sugestie hipnotyczne, ponieważ na przykład obawiają się utraty kontroli, trudno jest im rozróżnić dwuznaczny dla nich stan relaksacji lub napięcia albo są pełni obaw w obliczu możliwych zmian. Kiedy charakter i przyczyna występującej niepewności zostaną zidentyfikowane i usunięte, zazwyczaj problem znika. Każdy może zostać wprowadzony w stan hipnozy lecz występują również przeciwwskazania do jej przeprowadzenia takie jak między innymi schizofrenia, epilepsja czy psychoza. Jeśli cierpisz na którąkolwiek z wymienionych dolegliwości powinieneś pozostać pod obserwacją lekarza i przyjmować stosowne leki.

  W czasie hipnozy należy pozostawać w bezruchu i oczy musza być zamknięte

  Każdy, bez wyjątku, jest w stanie poruszyć się w trakcie hipnozy. A co w sytuacji kiedy coś swędzi i musisz się podrapać? Absolutnie nie jest to powód do przerwania transu hipnotycznego. Prawdą jest, iż wiele indukcji hipnotycznych zawiera sugestie „zamknięcia oczu” lecz nie w każdym przypadku jest to obowiązującą normą. Przykładem są klienci cierpiący na ataki paniki lub poważne traumy. Sama sugestia – zamknięcia oczu - mogłaby spowodować u nich poczucie obawy i strach, a przecież właśnie w celu pozbycia się wspomnianych symptomów zgłosili się na wizytę u hipnoterapeuty.

  Hipnoza jest niebezpieczna

  Hipnoza nie jest niebezpieczna. Klient zawsze sprawuje pełną kontrolę nad sytuacją i może opuścić trans hipnotyczny w dowolnym momencie. Wykwalifikowany i kierujący się etyką hipnoterapeuta zawsze dba o emocjonalny komfort klienta, traktuje go z należytą troską, godnością i szacunkiem.

  Czy można „utkwić” w hipnozie?

  Hipnoza jest to stan skupienia uwagi skierowanej do wewnątrz lub na zewnątrz. Jest to stan całkowicie kontrolowany przez klienta, który może to doświadczenie zainicjować lub zakończyć w wybranym przez siebie momencie. Jeśli wyrazi takie życzenie i wolę - klient jest w stanie mówić, może także wstać i opuścić gabinet. Podczas terapii hipnoterapeuta nie jest w stanie uczynić nic co kolidowałoby z etycznymi czy moralnymi przekonaniami klienta lub z jego systemem wartości.

  W hipnozie usypiasz lub znajdujesz się w stanie nieświadomości

  Hipnoza nie jest snem. Doświadczenie hipnozy z fizycznego punktu widzenia przypomina sen (powolny oddech, zmniejszona aktywność, relaks mięśni), ale z mentalnego punktu widzenia klient jest zrelaksowany, lecz pozostaje w stanie zachowanej czujności. Przebywając w transie hipnotycznym klient zawsze zachowuje świadomość sytuacji.

  Relaks to niezbędny warunek aby poddać się hipnozie

  Hipnoza to stan skoncentrowanej uwagi różny w swej intensywności, w zależności od indywidualnych predyspozycji klienta. Hipnoza może rozwinąć się w sposób spontaniczny na przykład podczas rozmowy, lektury książki, a także wówczas gdy nasza uwaga jest mocno skupiona. Możesz czuć się zaniepokojony, a jednocześnie pozostawać w stanie skupienia, dlatego też relaksacja fizyczna nie jest warunkiem niezbędnym do zainicjowania stanu hipnotycznego.

  Moment zahipnotyzowania powoduje, iż nie jest możliwe przeciwstawienie się już zainicjowanemu procesowi

  Wspomniany mit wywodzi się z przekonania, iż hipnoterapeuta kontroluje wolę klienta co oznacza, iż z chwilą kiedy poddałeś się działaniu hipnoterapeuty pozostajesz już na zawsze w jego łasce. Oczywiście nie ma nic bardziej mylnego w powyższym stwierdzeniu, gdyż proces hipnozy jest pozbawioną emocji interakcją zbudowaną na podstawie wzajemnego oddziaływania sił mających na celu osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Jeżeli klient, z jakiegokolwiek powodu, nie zechce doświadczyć stanu hipnozy to faktycznie tego nie zrobi. Charakter procesu hipnozy jest zawsze zdeterminowany jego kontekstem. Nawet najbardziej podatny na hipnozę klient może odmówić reagowania na sugestie, jeżeli tak sobie postanowi. Nie są też tutaj istotne wcześniejsze doświadczenia z hipnozą. Kluczem do określenia rezultatu jest zawsze wzajemna komunikacja i wzajemna interakcja w kontekście przeprowadzanej hipnozy.

   

  Powszechnie propagowany pogląd, iż w trakcie hipnozy klient traci kontrolę nad sytuacją wywodzi się z błędnej interpretacji hipnozy scenicznej, w trakcie której uczestnicy wykonują czasami nierozsądne czynności. Warto mieć świadomość faktu, iż uczestnictwo w hipnozie scenicznej to proces całkowicie dobrowolny, hipnotyzer otrzymuje bowiem „pozwolenie” na działanie, a ochotnik z widowni jest świadomy i w pełni zdaje sobie sprawę w co się angażuje.

SRP METAHYPNOSES ADVISE oferuje usługi z zakresu Hipnozy Klinicznej oraz Metafizyki Chińskiej dając wsparcie i poradę w dziedzinie zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej oraz finansów. Kompleksowo zajmuję się klientem – słucham, rozmawiam, obserwuję, sprawdzam, wyjaśniam, analizuję, aby w końcu stworzyć plan dla Ciebie i wcielić go w życie.

Poprzez techniki terapeutyczne Hipnozy Klinicznej wspomagam leczenie psychicznych i fizycznych dolegliwości. Poprzez Ba Zi, Feng Shui oraz Qi Men Dun Jia pomagam odnaleźć źródło problemów oraz podnieść jakość Twojego życia. Każdy człowiek jest dla mnie wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Chcę, aby Każdy poczuł się lepiej.

Zapoznaj się z ofertą arrow

.Kontakt

Masz pytanie dotyczące mojej działalności? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie? Skorzystaj z formularza i wyraź swoje wątpliwości - z przyjemnością wszystko Ci wyjaśnię.

phone AE +971 557 86 91 98
phone PL +48 783 121 388

Sara Rut Paminger jako kliniczny hipnoterapeuta jest członkiem i zarejestrowanym hipnoterapeutą w:

 • General Hypnotherapy Register
  i General Hypnotherapy Standards Council
 • Complementary and Natural Healthcare Council w Wielkiej Brytanii
Masz pytanie? Napisz.
Podaj imię i nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
backtotop