. Klasyczne Feng Shui

Feng Shui – to wywodzący się z Chin, wyszukany system formuł i obliczeń badający wzajemne powiązania i zależności pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a człowiekiem. Feng Shui to narzędzie do kreowania równowagi pomiędzy środowiskiem, człowiekiem, czasem oraz przestrzenią. Czy mieszkasz w domu, który wspiera jakość Twojego życia? Czy jesteś zdrowy? Czy Twoja praca przynosi satysfakcję i zadowolenie? Jeśli odpowiedz brzmi – tak, gratuluję, prawdopodobnie Feng Shui Cię wspiera. Jeśli nie, czytaj dalej – rezultaty mogą być imponujące.

arrowscroll
 • Feng Shui - co to jest?
  arrow Więcej

  Klasyczne Feng Shui to starożytny system oparty na obserwacji sił niebiańskich – czas, sił ziemskich – przestrzeń wewnątrz budynku i w jego otoczeniu, oraz sposobu oddziaływania ich wzajemnych energii. Jest to nauka, a nie sztuka, stosowna przez Chiny od czasów dynastii Tang (618- 907), a obecnie praktykowana przez cywilizację Wschodu i Zachodu jako narzędzie do kreowania równowagi pomiędzy środowiskiem, człowiekiem, czasem oraz przestrzenią. Praktyka Feng Shui jest wynikiem chińskiego szacunku wobec natury. Chińczycy uważali, iż jeśli odzwierciedlą równowagę natury we własnym życiu, warunki życia staną się bardziej harmonijne także.

  Myślą przewodnią Feng Shui jest zrozumienie i opanowanie naturalnej energii środowiska, która oddziałuje na wybrany budynek lub lokalizację, a następnie wykorzystanie jej potencjału do osiągnięcia celów człowieka. Feng Shui to jeden z czynników służących osiąganiu tych celów bowiem Chińskie powiedzenie stanowi, że w życiowej hierarchii: Pierwsze jest– przeznaczenie, Drugie jest – szczęście, Trzecie jest – Feng Shui, Czwarte są – zalety, Piąta jest – edukacja. Feng Shui jest zatem potężną siłą w kreowaniu naszego losu, ale także częścią składową wielowymiarowego systemu. Z dobrym Feng Shui stan Twojego zdrowie może ulec poprawie, okoliczności do rozwoju sytuacji finansowej mogą zaistnieć, kariera nabierze tępa, ale Ty wciąż musisz szukać dobrych zbiegów okoliczności poprzez swoje własne wysiłki i działanie. Każdy powinien zrozumieć fakt - Feng Shui nie jest magią – jeśli nie posiadasz potencjału, aby być super bogatym, Feng Shui nie uczyni Cię miliarderem. Może jednak pomóc w poprawie obecnej sytuacji o wiele szybciej, a w perspektywie zapewnić jej stabilizację.

  Klasyczne Feng Shui to:

  • Feng Shui – wiatr i woda
  • nauka wykorzystująca wiedzę z dziedziny geografii, ukształtowania terenu i krajobrazu, a także architektury i planowania przestrzennego
  • nauka, której bazą do wiarygodnego stosowania pozostają ściśle określone formuły, obliczenia oraz ich interpretacje wynikające z Kompasu Luo Pan
  • nauka, która studiuje środowisko zewnętrzne oraz topografię terenu, co umożliwia śledzenie przepływu energii QI.

  Nastawienie ludzi Zachodu do siły Feng Shui bywa czasami sceptyczne. Sądzą oni, że jest ona bardziej przesądem lub wierzeniami starożytnych kultur czy cywilizacji. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, postaraj się zrozumieć fakt: Feng Shui działa bez względu na to czy wierzysz w to czy też nie. Spróbuj traktować je jako narzędzie lub strategię, której celem jest uczynienie życia lepszym poprzez wykreowanie stabilnego i silnie oddziałującego środowiska tuż obok Ciebie. To sposób w jaki traktują Feng Shui: Google, Apple, HSBC, aby umocnić własny sukces.

  I najważniejsze:

  Feng Shui nie jest religią. Jest nauką, która może być skutecznie używana przez każdą kulturę bez względu na przekonania religijne.

  Niektóre Cechy Klasycznego Feng Shui:

  • Kompas Luo Pan – główne narzędzie do pomiaru, odczytu i zastosowania technik Feng Shui (Szkoła Kompasu)
  • Szkoła Form Krajobrazowych
  • Yin and Yang – opozycyjne pola energetyczne
  • Zasada 5 żywiołów: drzewo, ogień, ziemia metal, woda oraz ich wzajemne relacje
  • Zasada 8 Trygramów oraz ich interpretacja
  • stosowanie technik: San He, San Yuan, Ba Zhai, Xuan Kong Da Gua
  • ustalenie zgodności człowieka z jego domem następuje poprzez interpretację jego daty urodzenia
  • najważniejszy w Feng Shui jest rejon i kierunek, a także ukształtowanie terenu oraz energia Qi i jej przepływ. Są to czynniki determinujące jakość Feng Shui w odniesieniu do danej nieruchomości lub terenu.

  Czym nie jest klasyczne Feng Shui:

  • nie jest sztuką ustawiania przedmiotów oraz doboru kolorów, czyli New Age Feng Shui
  • nie ma znaczenia podział domu na 8 życiowych aspiracji: kariera zawodowa, wiedza, rodzina, bogactwo, sława, małżeństwo, dzieci i przyjaciele, oraz dopasowanie do nich pięciu żywiołów względem umiejscowienia drzwi frontowych
  • nie ma znaczenia zastosowanie środków zapobiegawczych takich jak: kryształy, lustra, lusterka Ba Gua, czerwone kropki, wstążki, posągi żab, kotów w celu aktywacji 8 aspiracji życiowych
  • nie ma znaczenia kolor, który zastosujesz w pomieszczeniu. Jest on jedynie ważny ze względu na równowagę Yin i Yang, ciemny powinien być w równowadze z jasnym, to wszystko.
 • Feng Shui - domy i mieszkania
  arrow Więcej

   Wzajemna relacja pomiędzy domem i jego mieszkańcami jest podobna do relacji, która łączy ich z partnerem biznesowym lub rodziną. Mieszkanie lub dom jest jak osobowość, z którą należy współdziałać. Niektóre domy wspierają ich mieszkańców, a inne powodują napięcie. Feng Shui może stać się skutecznym mediatorem w zaistniałym sporze.

  W jakim stopniu audyt Feng Shui może pomóc?

  Wykorzystując techniki Klasycznego Feng Shui jak: San He, San Yuan, Ba Zhai i Xuan Kong Da Gua, a także daty urodzenia mieszkańców konsultowanej nieruchomości, Feng Shui harmonizuje energię i wprowadza faktyczne zmiany w przestrzeni, co w rezultacie prowadzi do:

  • poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia, a także ogólnego zadowolenia mieszkańców
  • ustabilizowania sytuacji finansowej
  • wzmocnienia życzliwych stosunków międzyludzkich i harmonii partnerów
  • rozwoju kreatywności, koncentracji, samorozwoju
  • pozytywnego rozwoju dzieci.

  Konsultacja Feng Shui bierze pod uwagę 4 główne aspekty:

  • otoczenie zewnętrzne
  • nieruchomość
  • mieszkańców nieruchomości
  • czas

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości, analiza, raport z wytycznymi.

  Kluczowe strefy w domu podlegające ewaluacji to:

  • główne wejście do domu lub wejście najczęściej używane – usta domu, najważniejsze miejsce niosące energie zewnętrzną do wewnątrz
  • sypialnia – miejsce odpoczynku, w którym czas pobytu to co najmniej 6 - 8 godzin dziennie, czyli 1/3 do 1/4 całego życia. Jeśli energia tego miejsca jest zachwiana konsekwencje odczuwalne są w całym domu
  • kuchnia – w szczególności kuchenka i jej lokalizacja
  • jakikolwiek inny pokój w domu, w którym przebywamy przez dłuższy czas – jeśli jest to biuro w domu generujące środki finansowe, to miejsce takie jest bardzo istotne.

  Ocenie podlega również pozostała część nieruchomości oraz otaczający ją teren.

  Co zawiera audyt Feng Shui

  • idealne zaplanowanie przestrzeni w celu zniwelowania istniejących problemów (zdrowie, relacje, finanse etc.) oraz poprawa ich funkcjonalności
  • wskazanie dogodnych kierunków geograficznych dla mieszkańców oraz wybór lokalizacji dla celów odpoczynku, pracy, spędzania wolnego czasu
  • rozpoznanie i pokierowanie przepływem energii w domu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu
  • optymalne rozplanowanie użytkowanych pomieszczeń dla mieszkańców
  • oszacowanie potencjału domu lub mieszkania przed zakupem lub najmem
  • wybór optymalnej działki pod budowę
  • oszacowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie planowania terenu, orientacji geograficznej, rozmieszczenia architektonicznego
  • zaplanowanie najbardziej dogodnego czasu na przeprowadzkę, remont, aktywację rejonów i kierunków geograficznych
  • zalecenia dotyczące czasu, w którym przeprowadzanie jakichkolwiek działań zarówno w domu jak i w jego otoczeniu uważane jest za niekorzystne.

  Konsultacja Klasycznego Feng Shui jest przeprowadzana przy pomocy Kompasu Luo Pan.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

 • Feng Shui - biura i przestrzenie komercyjne
  arrow Więcej

  Usytuowanie biura oraz otoczenie zewnętrzne w dużym stopniu warunkuje pomyślny rozwój oraz rentowność prowadzonej w nim działalności. Klasyczne Feng Shui stosują największe międzynarodowe organizacje jak: IBM, HSBC, Esplanade Theatre w Singapurze, BMW, Nokia, Aurora w Melbourne, Battersea i Wardian w Londynie. Jest to bez wątpienia jeden z istotnych powodów ich globalnego sukcesu.

  Kto odniesie korzyść z konsultacji biznesowej Feng Shui?

  • biura, korporacje, restauracje, sklepy, placówki handlowe, salony piękności itp.
  • biura prowadzone w domu
  • szkoły, szpitale
  • duże i małe instytucje.

  W jaki sposób audyt Feng Shui może pomóc?

  Techniki Klasycznego Feng Shui zastosowane bezpośrednio przed inauguracją biznesu na rynku (kwestia planowania i poszukiwania właściwego terenu pod budowę lub wynajęcie - kupno biura) lub w trakcie jego funkcjonowania na rynku, przyczyniają się między innymi do:

  • kreowania dynamicznego i harmonijnego środowiska pracy
  • maksymalizacji efektywności i rozwoju firmy
  • wzrostu zysków
  • wykreowania rozpoznawalności marki
  • wzrostu płynnego przepływu klientów oraz ich lojalności dla marki
  • wzrostu biznesowych relacji partnerskich
  • wzrostu energii, przejrzystości oraz kreatywności
  • intensyfikacji produktywności
  • udoskonalenia między departamentowych relacji i harmonijnej współpracy
  • wzrostu wyników sprzedaży.

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości, analiza, raport z wytycznymi.

  Kluczowe aspekty konsultacji Feng Shui biur lub obiektów handlowych to:

  • oszacowanie istniejącej lokalizacji biura lub budynku
  • oszacowanie i wybór najlepszej lokalizacji dla nowego biura lub budynku przed jej zakupem lub najmem.

  W istniejącym już biurze lub budynku należy przeprowadzić:

  • oszacowanie słabych i mocnych stron poszczególnych pomieszczeń z punktu widzenia kierunków i rejonów geograficznych oraz przepływu energii
  • rozmieszczenie przestrzeni biura – głównych drzwi, recepcji, gabinetów, umiejscowienia kluczowych oddziałów oraz usytuowania pracowników
  • wybór właściwego rejonu i kierunku dla kasy fiskalnej
  • wytyczne dotyczące czasu dokonywania niezbędnych renowacji, zmian w obrębie istniejącej przestrzeni, organizacji i miejsca ważnych wydarzeń
  • rozwiązywanie bieżących problemów natury finansowej, organizacyjnej, relacji klient- pracownik
  • selekcja daty oraz czasu na dokonywanie zmian oraz aktywacji rejonów biura.

  Konsultacja Klasycznego Feng Shui przeprowadzona jest przy pomocy Kompasu Luo Pan.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

 • Feng Shui - architekci i planowanie przestrzenne
  arrow Więcej

  Budowa oraz aranżacja domów i przestrzeni według zasad Klasycznego Feng Shui zorientowana jest na długotrwały sukces. Feng Shui i jego zasady maksymalizują potencjał i wartość projektu od chwili rozpoczęcia prac nad nim do chwili jego finalizacji. Feng Shui oszacowuje nie tylko budynek sam w sobie, ale przede wszystkim otaczający teren i lokalizację, aby w rezultacie wykorzystać uzyskane informację do zastosowania najlepszych technik z długoterminową korzyścią dla potencjalnych mieszkańców. Konsultacja Feng Shui w planowaniu przestrzennym jest szczególnie wskazana: przed rozpoczęciem budowy, w trakcie poszukiwania terenu pod budowę, w projektowaniu przestrzeni z architektem od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy lub decyzji o aranżacji wnętrz.

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości lub terenu pod budowę, analiza, raport z wytycznymi.

  Najważniejsze aspekty Feng Shui w planowaniu przestrzennym oraz projektach architektów to: lokalizacja i ukształtowanie terenu, kształt terenu, usytuowanie budynku, projekt architektoniczny, kierunki geograficzne względem których budynki są rozmieszczane, usytuowanie drzwi.

  Audyt przeprowadzany jest w oparciu o metody Klasycznego Feng Shui: San He, San Yuan, Ba Zhai, Xuan Kong Da Gua oraz z zastosowaniem kompasu Luo Pan.

  Serwis Feng Shui obejmuje:

  • selekcję terenu – oszacowanie terenu w celu wyboru optymalnego rozwiązania, które wspierać będzie wyznaczone cele i przyniesie oczekiwane rezultaty
  • orientację kierunków geograficznych – wybór kierunków najbardziej optymalnych dla projektu w oparciu o przewidywany czas i formę terenu
  • synchronizację czasu – określenie czasu rozpoczęcia prac konstrukcyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego
  • planowanie nowych budynków oraz zagospodarowanie nowych inwestycji – projektowanie według najwłaściwszych kierunków geograficznych, planowanie wykorzystania powierzchni w budynku, kierunki usytuowania i rozmieszczenia drzwi, pokojów, kuchni, ciągów komunikacyjnych itp.
  • planowanie różnorodnych inwestycji z punktu widzenia lokalizacji dróg, parkingów, wejść i wyjść, zagospodarowania przestrzennego itp.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

 • Klasyczne Feng Shui to starożytny system oparty na obserwacji sił niebiańskich – czas, sił ziemskich – przestrzeń wewnątrz budynku i w jego otoczeniu, oraz sposobu oddziaływania ich wzajemnych energii. Jest to nauka, a nie sztuka, stosowna przez Chiny od czasów dynastii Tang (618- 907), a obecnie praktykowana przez cywilizację Wschodu i Zachodu jako narzędzie do kreowania równowagi pomiędzy środowiskiem, człowiekiem, czasem oraz przestrzenią. Praktyka Feng Shui jest wynikiem chińskiego szacunku wobec natury. Chińczycy uważali, iż jeśli odzwierciedlą równowagę natury we własnym życiu, warunki życia staną się bardziej harmonijne także.

  Myślą przewodnią Feng Shui jest zrozumienie i opanowanie naturalnej energii środowiska, która oddziałuje na wybrany budynek lub lokalizację, a następnie wykorzystanie jej potencjału do osiągnięcia celów człowieka. Feng Shui to jeden z czynników służących osiąganiu tych celów bowiem Chińskie powiedzenie stanowi, że w życiowej hierarchii: Pierwsze jest– przeznaczenie, Drugie jest – szczęście, Trzecie jest – Feng Shui, Czwarte są – zalety, Piąta jest – edukacja. Feng Shui jest zatem potężną siłą w kreowaniu naszego losu, ale także częścią składową wielowymiarowego systemu. Z dobrym Feng Shui stan Twojego zdrowie może ulec poprawie, okoliczności do rozwoju sytuacji finansowej mogą zaistnieć, kariera nabierze tępa, ale Ty wciąż musisz szukać dobrych zbiegów okoliczności poprzez swoje własne wysiłki i działanie. Każdy powinien zrozumieć fakt - Feng Shui nie jest magią – jeśli nie posiadasz potencjału, aby być super bogatym, Feng Shui nie uczyni Cię miliarderem. Może jednak pomóc w poprawie obecnej sytuacji o wiele szybciej, a w perspektywie zapewnić jej stabilizację.

  Klasyczne Feng Shui to:

  • Feng Shui – wiatr i woda
  • nauka wykorzystująca wiedzę z dziedziny geografii, ukształtowania terenu i krajobrazu, a także architektury i planowania przestrzennego
  • nauka, której bazą do wiarygodnego stosowania pozostają ściśle określone formuły, obliczenia oraz ich interpretacje wynikające z Kompasu Luo Pan
  • nauka, która studiuje środowisko zewnętrzne oraz topografię terenu, co umożliwia śledzenie przepływu energii QI.

  Nastawienie ludzi Zachodu do siły Feng Shui bywa czasami sceptyczne. Sądzą oni, że jest ona bardziej przesądem lub wierzeniami starożytnych kultur czy cywilizacji. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, postaraj się zrozumieć fakt: Feng Shui działa bez względu na to czy wierzysz w to czy też nie. Spróbuj traktować je jako narzędzie lub strategię, której celem jest uczynienie życia lepszym poprzez wykreowanie stabilnego i silnie oddziałującego środowiska tuż obok Ciebie. To sposób w jaki traktują Feng Shui: Google, Apple, HSBC, aby umocnić własny sukces.

  I najważniejsze:

  Feng Shui nie jest religią. Jest nauką, która może być skutecznie używana przez każdą kulturę bez względu na przekonania religijne.

  Niektóre Cechy Klasycznego Feng Shui:

  • Kompas Luo Pan – główne narzędzie do pomiaru, odczytu i zastosowania technik Feng Shui (Szkoła Kompasu)
  • Szkoła Form Krajobrazowych
  • Yin and Yang – opozycyjne pola energetyczne
  • Zasada 5 żywiołów: drzewo, ogień, ziemia metal, woda oraz ich wzajemne relacje
  • Zasada 8 Trygramów oraz ich interpretacja
  • stosowanie technik: San He, San Yuan, Ba Zhai, Xuan Kong Da Gua
  • ustalenie zgodności człowieka z jego domem następuje poprzez interpretację jego daty urodzenia
  • najważniejszy w Feng Shui jest rejon i kierunek, a także ukształtowanie terenu oraz energia Qi i jej przepływ. Są to czynniki determinujące jakość Feng Shui w odniesieniu do danej nieruchomości lub terenu.

  Czym nie jest klasyczne Feng Shui:

  • nie jest sztuką ustawiania przedmiotów oraz doboru kolorów, czyli New Age Feng Shui
  • nie ma znaczenia podział domu na 8 życiowych aspiracji: kariera zawodowa, wiedza, rodzina, bogactwo, sława, małżeństwo, dzieci i przyjaciele, oraz dopasowanie do nich pięciu żywiołów względem umiejscowienia drzwi frontowych
  • nie ma znaczenia zastosowanie środków zapobiegawczych takich jak: kryształy, lustra, lusterka Ba Gua, czerwone kropki, wstążki, posągi żab, kotów w celu aktywacji 8 aspiracji życiowych
  • nie ma znaczenia kolor, który zastosujesz w pomieszczeniu. Jest on jedynie ważny ze względu na równowagę Yin i Yang, ciemny powinien być w równowadze z jasnym, to wszystko.
 •  Wzajemna relacja pomiędzy domem i jego mieszkańcami jest podobna do relacji, która łączy ich z partnerem biznesowym lub rodziną. Mieszkanie lub dom jest jak osobowość, z którą należy współdziałać. Niektóre domy wspierają ich mieszkańców, a inne powodują napięcie. Feng Shui może stać się skutecznym mediatorem w zaistniałym sporze.

  W jakim stopniu audyt Feng Shui może pomóc?

  Wykorzystując techniki Klasycznego Feng Shui jak: San He, San Yuan, Ba Zhai i Xuan Kong Da Gua, a także daty urodzenia mieszkańców konsultowanej nieruchomości, Feng Shui harmonizuje energię i wprowadza faktyczne zmiany w przestrzeni, co w rezultacie prowadzi do:

  • poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia, a także ogólnego zadowolenia mieszkańców
  • ustabilizowania sytuacji finansowej
  • wzmocnienia życzliwych stosunków międzyludzkich i harmonii partnerów
  • rozwoju kreatywności, koncentracji, samorozwoju
  • pozytywnego rozwoju dzieci.

  Konsultacja Feng Shui bierze pod uwagę 4 główne aspekty:

  • otoczenie zewnętrzne
  • nieruchomość
  • mieszkańców nieruchomości
  • czas

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości, analiza, raport z wytycznymi.

  Kluczowe strefy w domu podlegające ewaluacji to:

  • główne wejście do domu lub wejście najczęściej używane – usta domu, najważniejsze miejsce niosące energie zewnętrzną do wewnątrz
  • sypialnia – miejsce odpoczynku, w którym czas pobytu to co najmniej 6 - 8 godzin dziennie, czyli 1/3 do 1/4 całego życia. Jeśli energia tego miejsca jest zachwiana konsekwencje odczuwalne są w całym domu
  • kuchnia – w szczególności kuchenka i jej lokalizacja
  • jakikolwiek inny pokój w domu, w którym przebywamy przez dłuższy czas – jeśli jest to biuro w domu generujące środki finansowe, to miejsce takie jest bardzo istotne.

  Ocenie podlega również pozostała część nieruchomości oraz otaczający ją teren.

  Co zawiera audyt Feng Shui

  • idealne zaplanowanie przestrzeni w celu zniwelowania istniejących problemów (zdrowie, relacje, finanse etc.) oraz poprawa ich funkcjonalności
  • wskazanie dogodnych kierunków geograficznych dla mieszkańców oraz wybór lokalizacji dla celów odpoczynku, pracy, spędzania wolnego czasu
  • rozpoznanie i pokierowanie przepływem energii w domu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu
  • optymalne rozplanowanie użytkowanych pomieszczeń dla mieszkańców
  • oszacowanie potencjału domu lub mieszkania przed zakupem lub najmem
  • wybór optymalnej działki pod budowę
  • oszacowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie planowania terenu, orientacji geograficznej, rozmieszczenia architektonicznego
  • zaplanowanie najbardziej dogodnego czasu na przeprowadzkę, remont, aktywację rejonów i kierunków geograficznych
  • zalecenia dotyczące czasu, w którym przeprowadzanie jakichkolwiek działań zarówno w domu jak i w jego otoczeniu uważane jest za niekorzystne.

  Konsultacja Klasycznego Feng Shui jest przeprowadzana przy pomocy Kompasu Luo Pan.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

 • Usytuowanie biura oraz otoczenie zewnętrzne w dużym stopniu warunkuje pomyślny rozwój oraz rentowność prowadzonej w nim działalności. Klasyczne Feng Shui stosują największe międzynarodowe organizacje jak: IBM, HSBC, Esplanade Theatre w Singapurze, BMW, Nokia, Aurora w Melbourne, Battersea i Wardian w Londynie. Jest to bez wątpienia jeden z istotnych powodów ich globalnego sukcesu.

  Kto odniesie korzyść z konsultacji biznesowej Feng Shui?

  • biura, korporacje, restauracje, sklepy, placówki handlowe, salony piękności itp.
  • biura prowadzone w domu
  • szkoły, szpitale
  • duże i małe instytucje.

  W jaki sposób audyt Feng Shui może pomóc?

  Techniki Klasycznego Feng Shui zastosowane bezpośrednio przed inauguracją biznesu na rynku (kwestia planowania i poszukiwania właściwego terenu pod budowę lub wynajęcie - kupno biura) lub w trakcie jego funkcjonowania na rynku, przyczyniają się między innymi do:

  • kreowania dynamicznego i harmonijnego środowiska pracy
  • maksymalizacji efektywności i rozwoju firmy
  • wzrostu zysków
  • wykreowania rozpoznawalności marki
  • wzrostu płynnego przepływu klientów oraz ich lojalności dla marki
  • wzrostu biznesowych relacji partnerskich
  • wzrostu energii, przejrzystości oraz kreatywności
  • intensyfikacji produktywności
  • udoskonalenia między departamentowych relacji i harmonijnej współpracy
  • wzrostu wyników sprzedaży.

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości, analiza, raport z wytycznymi.

  Kluczowe aspekty konsultacji Feng Shui biur lub obiektów handlowych to:

  • oszacowanie istniejącej lokalizacji biura lub budynku
  • oszacowanie i wybór najlepszej lokalizacji dla nowego biura lub budynku przed jej zakupem lub najmem.

  W istniejącym już biurze lub budynku należy przeprowadzić:

  • oszacowanie słabych i mocnych stron poszczególnych pomieszczeń z punktu widzenia kierunków i rejonów geograficznych oraz przepływu energii
  • rozmieszczenie przestrzeni biura – głównych drzwi, recepcji, gabinetów, umiejscowienia kluczowych oddziałów oraz usytuowania pracowników
  • wybór właściwego rejonu i kierunku dla kasy fiskalnej
  • wytyczne dotyczące czasu dokonywania niezbędnych renowacji, zmian w obrębie istniejącej przestrzeni, organizacji i miejsca ważnych wydarzeń
  • rozwiązywanie bieżących problemów natury finansowej, organizacyjnej, relacji klient- pracownik
  • selekcja daty oraz czasu na dokonywanie zmian oraz aktywacji rejonów biura.

  Konsultacja Klasycznego Feng Shui przeprowadzona jest przy pomocy Kompasu Luo Pan.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

 • Budowa oraz aranżacja domów i przestrzeni według zasad Klasycznego Feng Shui zorientowana jest na długotrwały sukces. Feng Shui i jego zasady maksymalizują potencjał i wartość projektu od chwili rozpoczęcia prac nad nim do chwili jego finalizacji. Feng Shui oszacowuje nie tylko budynek sam w sobie, ale przede wszystkim otaczający teren i lokalizację, aby w rezultacie wykorzystać uzyskane informację do zastosowania najlepszych technik z długoterminową korzyścią dla potencjalnych mieszkańców. Konsultacja Feng Shui w planowaniu przestrzennym jest szczególnie wskazana: przed rozpoczęciem budowy, w trakcie poszukiwania terenu pod budowę, w projektowaniu przestrzeni z architektem od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy lub decyzji o aranżacji wnętrz.

  Jak przebiega audyt Feng Shui

  Konsultacja Feng Shui przebiega w 3 etapach: oszacowanie nieruchomości lub terenu pod budowę, analiza, raport z wytycznymi.

  Najważniejsze aspekty Feng Shui w planowaniu przestrzennym oraz projektach architektów to: lokalizacja i ukształtowanie terenu, kształt terenu, usytuowanie budynku, projekt architektoniczny, kierunki geograficzne względem których budynki są rozmieszczane, usytuowanie drzwi.

  Audyt przeprowadzany jest w oparciu o metody Klasycznego Feng Shui: San He, San Yuan, Ba Zhai, Xuan Kong Da Gua oraz z zastosowaniem kompasu Luo Pan.

  Serwis Feng Shui obejmuje:

  • selekcję terenu – oszacowanie terenu w celu wyboru optymalnego rozwiązania, które wspierać będzie wyznaczone cele i przyniesie oczekiwane rezultaty
  • orientację kierunków geograficznych – wybór kierunków najbardziej optymalnych dla projektu w oparciu o przewidywany czas i formę terenu
  • synchronizację czasu – określenie czasu rozpoczęcia prac konstrukcyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego
  • planowanie nowych budynków oraz zagospodarowanie nowych inwestycji – projektowanie według najwłaściwszych kierunków geograficznych, planowanie wykorzystania powierzchni w budynku, kierunki usytuowania i rozmieszczenia drzwi, pokojów, kuchni, ciągów komunikacyjnych itp.
  • planowanie różnorodnych inwestycji z punktu widzenia lokalizacji dróg, parkingów, wejść i wyjść, zagospodarowania przestrzennego itp.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się ze mną…

SRP METAHYPNOSES ADVISE oferuje usługi z zakresu Hipnozy Klinicznej oraz Metafizyki Chińskiej dając wsparcie i poradę w dziedzinie zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej oraz finansów. Kompleksowo zajmuję się klientem – słucham, rozmawiam, obserwuję, sprawdzam, wyjaśniam, analizuję, aby w końcu stworzyć plan dla Ciebie i wcielić go w życie.

Poprzez techniki terapeutyczne Hipnozy Klinicznej wspomagam leczenie psychicznych i fizycznych dolegliwości. Poprzez Ba Zi, Feng Shui oraz Qi Men Dun Jia pomagam odnaleźć źródło problemów oraz podnieść jakość Twojego życia. Każdy człowiek jest dla mnie wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Chcę, aby Każdy poczuł się lepiej.

Zapoznaj się z ofertą arrow

.Kontakt

Masz pytanie dotyczące mojej działalności? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie? Skorzystaj z formularza i wyraź swoje wątpliwości - z przyjemnością wszystko Ci wyjaśnię.

phone AE +971 557 86 91 98
phone PL +48 783 121 388

Sara Rut Paminger jako kliniczny hipnoterapeuta jest członkiem i zarejestrowanym hipnoterapeutą w:

 • General Hypnotherapy Register
  i General Hypnotherapy Standards Council
 • Complementary and Natural Healthcare Council w Wielkiej Brytanii
Masz pytanie? Napisz.
Podaj imię i nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
backtotop