. Ba Zi - Cztery Filary Przeznaczenia

Ba Zi – Cztery Filary Przeznaczenia – Chińska forma odczytu oraz interpretacji daty urodzenia. To mapa życia, pozwalająca zrozumieć własny potencjał i zewnętrzne czynniki kształtujące rzeczywistość. To klucz do rozpoznania własnej natury, tożsamości i wartości. Ba Zi pomaga w podejmowaniu trafnych wyborów inicjujących zmiany, których chcesz dokonać. Zapewnia jasny osąd sytuacji i analizę dostępnych opcji abyś zadecydował właściwie. Ba Zi to życiowy korepetytor, odkrywa unikalną misję życia i indywidualną drogę do jej zrealizowania. Wspiera każdego kto chce przejść przez życie inteligentnie i świadomie. Poprzez analizę Ba ZI zrozumiesz: jak być najlepszą wersją siebie, aby wykreować przyszłość, której pragniesz oraz co zrobić, aby poczucie samorealizacji stało się także Twoim udziałem.

arrowscroll
 • Co to jest
  Ba Zi?
  arrow Więcej
  Wykres statyczny Ba Zi

  Ba Zi to nauka bazująca na Azjatyckiej teorii 5 elementów. Praktykowana w Azji od czasów dynastii Tang (618-907), umożliwia wnikliwe określenie potencjału ludzkiego wynikającego z daty urodzenia.

  Ba Zi jest mapą życia, jest kompletnym systemem złożonych zależności, który pozwala zrozumieć kim jestem oraz odkryć niepoznane dotąd możliwości naszego życia. Pozwala tak pokierować własnym życiem, aby poczucie samorealizacji i zadowolenia stało się naszym udziałem.

  Dlaczego postępujesz w taki a nie inny sposób? Jakie są Twoje ukryte talenty? W jaki sposób zamienić pomysł w prosperujący biznes? Czy posiadam zdolności, które mogłyby służyć większej grupie ludzi lub światu? W jaki sposób postępować, aby związki międzyludzkie nabrały nowego wymiaru i wartości? To jedynie kilka pytań, na które Ba Zi jako instrukcja obsługi, podsunie wyczerpujące odpowiedzi. Konsultacja Ba Zi oparta jest na analizie czterech części składowych daty urodzenia: roku, miesiąca, dnia oraz godziny urodzenia. Każda z poszczególnych części tworzy filar zbudowany z pary elementów (drzewo, ogień, ziemia, metal, woda) opisanych chińskimi symbolami, skąd też pochodzi inna nazwa nauki- Cztery Filary Przeznaczenia.

  Analizowany wykres podlega ocenie z dwóch punktów widzenia:

  • Wykres Statyczny – bada i analizuje dostępny potencjał w dziedzinie stanu zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery oraz finansów
  • Wykres Dynamiczny – bada przyszłość w cyklach 10-letnich, rocznych i miesięcznych

  Poprzez interpretację sporządzonego wykresu, która ujawnia wzajemną interakcję 5 elementów, określona zostaje mapa życia. Czy pozostać w dotychczasowej pracy lub kontynuować ścieżkę kariery; czy budować firmę samodzielnie lub raczej wykorzystać pomoc partnera; czy pozostać w relacji czy nie; kto jest pomocny lub kto jest mentorem, a kto lub co kreuje sytuacje stresowe; co przychodzi do twojego życia a co i kiedy z niego odchodzi. Wszystkie te aspekty staną się jasne poprzez analizę Ba Zi. Uzyskane informacje pozwalają poprawić osiągane wyniki pracy, umocnić relacje z innymi, maksymalnie wykorzystać talenty i możliwości, przezwyciężyć słabości, dokonywać rozważnych wyborów i podejmować przemyślane decyzje.

  Wykres dynamiczny Ba Zi

  Oto niektóre z informacji generowanych z wykresu osobistego Ba Zi:

  • cechy charakteru i talenty
  • relacje rodzinne
  • dzieci i ich pomyślność
  • rezultaty działań i decyzji życiowych
  • możliwość gromadzenia i zarządzania środkami finansowymi
  • problemy zdrowotne i ewentualne choroby
  • relacje ze społecznością i przyjaciółmi
  • relacje z przełożonymi i podwładnymi
  • perspektywy kariery zawodowej i zatrudnienia.

  Sesja Ba Zi to poufna konsultacja i dyskusja, która stanowi interpretację Wykresu Urodzeniowego w czterech najważniejszych aspektach życia: zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej, sytuacji finansowej łącznie z odpowiedzią na postawione w tych dziedzinach pytania. Sesja koncentruje się na przedstawieniu realnych rozwiązań, a także na udzieleniu porad wynikających z obecnego stanu faktycznego. Pozwala dostrzec możliwości, dostępne opcje wydarzeń, ewentualne zagrożenia oraz określa sposób w jaki się do nich optymalnie przygotować lub najlepiej je wykorzystać.

  Bez względu na sytuację, w której się znajdujesz, jeśli chcesz podjąć działanie i dokonać wyboru, zawsze istnieje szansa na pozytywną zmianę w Twoim życiu. Każda osoba rodzi się z określonym potencjałem i ścieżką życia. Ten potencjał generuje określone wyniki i osiągnięcia w życiu. Kiedy jest on odpowiednio przeanalizowany i zrozumiany, możliwa jest konstruktywna pomoc. Można jej udzielić za pośrednictwem Ba Zi.

 • Zastosowanie
  Ba zi
  arrow Więcej

  Analiza Ba Zi dokładnie i logicznie opisuje potencjał życiowy człowieka oraz określa sposoby pokierowania nim tak, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Ba Zi jest przewodnikiem, który pomaga podejmować trafne decyzje usprawniające życie oraz planować przyszłość z minimum przeciwności. Ba Zi określa możliwości, buduje świadomość, odkrywa unikalną misję życia i indywidualną drogę do jej zrealizowania. Jest niosącą długoterminowe rezultaty kombinacją samodoskonalenia, trafnych wyborów oraz inteligentnych decyzji.

  Doradztwo osobiste – personal coaching
  Ba Zi definiuje m.in.:

  • talenty, możliwości oraz czas ich aktywacji i rozwoju
  • słabości i ograniczenia oraz sposoby ich przezwyciężenia
  • zasoby potencjału życiowego i możliwości jego ukierunkowania
  • rezultat określonych decyzji i poczynań podjętych w ściśle określonym czasie
  • czas wyznaczający sukcesu i powodzenia oraz sposób jego wykorzystania
  • sposób i czas pracy nad sobą w celu ciągłego samodoskonalenia, rozwoju oraz pomyślnego wdrażania nowych pomysłów by osiągnąć oczekiwane rezultaty
  • strategię, która pomoże zamknąć lukę pomiędzy tym, gdzie znajdujesz się obecnie a tym, co pragnąłbyś osiągnąć w przyszłości.

  Ideą Ba Zi - Doradztwa Osobistego jest poświęcenie czasu i zobowiązanie się do zainwestowania w największe zasoby – czyli samego siebie.

  Doradztwo biznesowe – career, business & money coaching
  Ba Zi definiuje m.in.:

  • predyspozycje zawodowe i branżę do realizacji posiadanych umiejętności
  • rodzaj indywidualnych zdolności: naukowych, biznesowych, handlowych, językowych, negocjacyjnych, kreatywnych.
  • stanowiska pracy odpowiednie do profilu konkretnej osoby
  • warunki i sposób współpracy tak by była ona bezkonfliktowa
  • predyspozycje do prowadzenia samodzielnej działalności biznesowej
  • korzystny i niekorzystny okres funkcjonowania firmy
  • potencjalny okres czasu odpowiedni do rozpoczęcia własnej działalności lub zarejestrowania firmy
  • zakres, etapy i odpowiedni czas do podejmowania konkretnych decyzji
  • kompatybilność partnerów w prowadzeniu biznesu
  • możliwość gromadzenia środków finansowych i zarządzania finansami, obecną sytuację finansową, pomaga wytyczyć cel oraz ustalić sposoby ich realizacji.

  Doradztwo w zakresie relacji międzyludzkich – relationship coaching
  Ba Zi definiuje:

  • kompatybilność obojga partnerów
  • charakter relacji osobistych z partnerem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem
  • wskazówki do rozwiązywania konkretnych problemów tak by zwiększyć poczucie harmonii i załagodzić niepokój
  • cechy charakteru- określa co pomaga, a co utrudnia zawieranie lub pozostawanie w związkach partnerskich i jak nad tym pracować
  • charakter relacji z przyjaciółmi i środowiskiem zewnętrznym
  • klarowną i przejrzystą interpretację relacji z otoczeniem oraz podejmowania w tym zakresie lepszych wyborów i decyzji
  • sposoby umożliwiające zrozumienie własnych motywacji oraz pogodzenie ich z motywacjami partnera
  • indywidualne predyspozycje dzieci takie jak ich osobowość, potencjał i talenty. Pozwala rodzicom zrozumieć, rozwijać i mądrze ukierunkować uzdolnienia oraz zainteresowania dziecka, a także wiele innych szczegółowych zagadnień.

  Doradztwo zawodowe – profilling & recruitment assessment
  Ba Zi definiuje:

  • branżę, stanowiska i predyspozycje zawodowe kandydata
  • zdolności handlowe, biznesowe, naukowe, negocjacyjne, kreatywne
  • kto posiada predyspozycje przywódcze, aby zostać szefem firmy, a kto może funkcjonować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu
  • umiejętności komunikowania się, umiejętności interpersonalne oraz cechy osobowości takie jak sumienność, wytrwałość, lojalność, zdolność do podejmowania ryzyka, stopień zaufania, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania inicjatywy i samodzielność w pracy
  • styl interakcji kandydata z otoczeniem, jego skłonność do relacji emocjonalnych, czy jest on typem „zadaniowca” czy też jest nastawiony na kontakt z ludźmi, czy jest odpowiednią osobą do zarządzania ludźmi, czy działa rutynowo czy spontanicznie, a także wiele innych szczegółowych zagadnień.

  Doradztwo zawodowe Ba Zi ułatwia działom HR oraz firmom rekrutacyjnym podejmowanie trafnych decyzji przy wyborze kandydatów poprzez rozpoznanie ich motywacji, a także w jaki sposób nimi kierować.

  Obecnie większość dużych korporacji, w celu zatrudnienia na kluczowe stanowiska, wykorzystuje w procesie rekrutacji testy psychologiczne oraz testy IQ. Są one zaprojektowane w celu weryfikacji umiejętności i przydatności kandydata do wypełnienia wakatu. Ba Zi jako technika rekrutacyjna i uzupełniająca funkcjonuje od dawna na rynku zasobów ludzkich. Jest ona z wielkim powodzeniem wykorzystywana przez agencje rekrutacyjne i agencje headhunterskie w szczególności w Hong Kongu, Singapurze, korporacjach kontrolowanych przez azjatycką grupę etniczną, ale także na Bliskim Wschodzie oraz krajach Europy Zachodniej.

  Przewagą tej techniki nad innymi jest jej precyzja i możliwość wyboru takiego kandydata, którego współpraca z bezpośrednim przełożonym będzie najbardziej efektywna. W każdej organizacji jednym z najważniejszych priorytetów jest harmonijna współpraca pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Jest to w szczególności istotne w przypadku szczebla zarządzającego, gdzie unikanie konfrontacji, praca zespołowa oraz zgodność charakterów pozwalają na poprawę efektywności pracy i zwiększenie produktywności całego zespołu.

  Innym ciekawym aspektem wykorzystania Ba Zi w procesach rekrutacyjnych jest uzyskanie pewności, iż potencjalny kandydat znajduje się w optymalnym punkcie swojej kariery zawodowej, a jego entuzjazm, profesjonalizm, umiejętności oraz posiadana wiedza przyczynią się do sukcesu zespołu, a w perspektywie całej organizacji.

  Ba Zi usprawnia wybór najbardziej właściwego pracownika z ostatecznej listy ubiegających się o proponowane stanowisko. Analiza profilu Ba Zi kandydata pozwala także skrócić czas wymagany na podjęcie decyzji o wyborze i zaproszeniu nominowanej osoby na ostateczną rozmowę kwalifikacyjną.

  Ba Zi w żadnym aspekcie nie eliminuje pozostałych tradycyjnych metod rekrutacji, a jest jedynie formą znacznego przyspieszenia i zaawansowania prac nad nią.

 • Ba Zi pytania i odpowiedzi
  arrow Więcej

  Ba Zi – Cztery Filary Przeznaczenia służy zrozumieniu określonych zależności w życiu człowieka oraz sposobu w jaki wpływają one na ludzkie zachowania oraz interakcje. Wachlarz aspektów badanych przy użyciu Ba Zi pozostaje szeroki, dlatego właśnie ta dziedzina Metafizyki Chińskiej jest doskonałą wskazówką i pomocą umożliwiającą podjęcie lepszych decyzji by zaprojektować życie, którego pragniemy. Mędrcy Państwa Środka pozostawili System – Ba Zi, który nieustannie generuje wiele pytań i związanych z nimi odpowiedzi. Dla grona osób Ba Zi jest wciąż tajemnicą. Z tego względu zamieszczone poniżej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, pozwalają przybliżyć czym jest a czym nie jest Ba Zi. Niektóre z pytań z pewnością wymagają dodatkowych wyjaśnień lub rozwinięcia – będzie to tematem tworzonego Bloga.

  Czy Ba Zi jest wróżbą?

  Ba Zi nie jest wróżbą, nie służy celom rozrywkowym oraz nie posiada negatywnych konotacji. Wręcz przeciwnie, jest to użyteczne narzędzie, dzięki któremu można zrozumieć, zaplanować i podjąć określone działania, a także osiągnąć w życiu to co jest możliwe do osiągnięcia. Ba Zi to analiza danych Twojego życia z punktu widzenia mocnych i słabych stron, szans i możliwości oraz ewentualnych zagrożeń. Celem Ba Zi jest swobodne przemieszczanie się przez labirynt życia tak, aby wykorzystać nadarzające się możliwości. W praktyce analiza sprowadza się do odpowiedzi na serię następujących pytań:

  • Czy nasza mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
  • Czy nasza mocna strona pozwoli nam uniknąć zagrożenia?
  • Czy nasza słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
  • Czy nasza słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

  Ba Zi pozwala udoskonalić siebie w taki sposób, aby uniknąć błędów z przeszłości poprzez zrozumienie działań i schematów będących ich bezpośrednią przyczyną.

  Czy każdy posiada wykres Ba Zi?

  Tak, każdy posiada swój własny wykres Ba Zi sporządzony na podstawie dokładnej daty urodzenia oraz godziny urodzenia. Wykres jest wzajemną interakcją 5 elementów takich jak drzewo, ogień, ziemia, metal, woda z uwzględnieniem polaryzacji Yin i Yang.

  Czy Ba Zi to Astrologia Chińska?

  Ba Zi nie jest formą Astrologii Chińskiej w ogólnie przyjętym schemacie. To, co znane jest ludziom jako Astrologia Chińska to przede wszystkim opis znaków zwierzęcych - ich cech pozytywnych i negatywnych, a także standardowa ich interpretacja, według której na przykład Królik jest- delikatny, grzeczny i szczodry, a Smok – silny, przywódczy, ambitny. Tak pojęta Astrologia Chińska bierze pod uwagę wyłącznie rok urodzenia, który opisano znakiem zwierzęcym, natomiast coroczna informacja o korzystnym lub niekorzystnym roku kalendarzowym dostępna w czasopismach lub środkach masowego przekazu jest zazwyczaj niekompletna i nie wnosi konstruktywnych porad dla konkretnej osoby. Prawdziwa Astrologia Chińska, czyli odczyt Ba Zi lub Zi Wei Dou Shu stanowi interpretację o charakterze złożonym, logicznym, opartym na stanie faktycznym wynikającym z pełnej daty urodzenia, czyli roku, miesiąca, dnia oraz godziny urodzenia analizowanego wykresu, przez co jest odpowiedzialną prognozą, gwarantującą maksimum wymaganych informacji.

  Czy przeznaczenie to synonim losu?

  Nie, to nie jest to samo.
  Los oznacza wszystko to co jest nam dane, bez możliwości dokonywania wyboru. Jest przypisane przez Siłę Wyższą. To np. rodzina, w której przyszedłeś na świat; środowisko, w którym się znalazłeś; ludzie, których wokół spotykasz.
  Przeznaczenie oznacza wszystko co zrobisz z tym co zostało Ci przedstawione: są to ludzie, których spotykasz; środowisko, w którym przebywasz; wybory, których dokonujesz. Przeznaczenie jest przez Ciebie kreowane poprzez chęć działania oraz kontrolę swojego życia. Nie jest wypisane w gwiazdach. Możesz je kreować poprzez poznanie Ba Zi, aby móc następnie podejmować właściwe decyzje lub wstrzymywać się od podejmowania wątpliwych, czyli takich decyzji, które pomogą Ci osiągnąć określone rezultaty bądź pozwolą na uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków wynikających z ich podjęcia.

  Jak dokładna jest analiza Ba Zi?

  Interpretacja wykresu Ba Zi jest nadzwyczaj dokładna jeśli chodzi o określenie cech charakteru, posiadanych zdolności, oznaczenia końcowego rezultatu podjętego działania, przeszkód czy możliwości, które należy rozważyć. Ba Zi w dokładny sposób określa także możliwe opcje rozwiązania ewentualnego problemu, ponieważ odczyt cech charakteru konkretnej osoby pozwala na jej dokładne ukierunkowanie z puntu widzenia reakcji na sytuację problemową. Podczas konsultacji istotna jest szczerość i uczciwość w kwestii przytoczenia zaistniałych okoliczności, co pozwoli mi w dokładny sposób zinterpretować zaistniały problem i umożliwi znalezienie konstruktywnego rozwiązania.

 • Wykres statyczny Ba Zi

  Ba Zi to nauka bazująca na Azjatyckiej teorii 5 elementów. Praktykowana w Azji od czasów dynastii Tang (618-907), umożliwia wnikliwe określenie potencjału ludzkiego wynikającego z daty urodzenia.

  Ba Zi jest mapą życia, jest kompletnym systemem złożonych zależności, który pozwala zrozumieć kim jestem oraz odkryć niepoznane dotąd możliwości naszego życia. Pozwala tak pokierować własnym życiem, aby poczucie samorealizacji i zadowolenia stało się naszym udziałem.

  Dlaczego postępujesz w taki a nie inny sposób? Jakie są Twoje ukryte talenty? W jaki sposób zamienić pomysł w prosperujący biznes? Czy posiadam zdolności, które mogłyby służyć większej grupie ludzi lub światu? W jaki sposób postępować, aby związki międzyludzkie nabrały nowego wymiaru i wartości? To jedynie kilka pytań, na które Ba Zi jako instrukcja obsługi, podsunie wyczerpujące odpowiedzi. Konsultacja Ba Zi oparta jest na analizie czterech części składowych daty urodzenia: roku, miesiąca, dnia oraz godziny urodzenia. Każda z poszczególnych części tworzy filar zbudowany z pary elementów (drzewo, ogień, ziemia, metal, woda) opisanych chińskimi symbolami, skąd też pochodzi inna nazwa nauki- Cztery Filary Przeznaczenia.

  Analizowany wykres podlega ocenie z dwóch punktów widzenia:

  • Wykres Statyczny – bada i analizuje dostępny potencjał w dziedzinie stanu zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery oraz finansów
  • Wykres Dynamiczny – bada przyszłość w cyklach 10-letnich, rocznych i miesięcznych

  Poprzez interpretację sporządzonego wykresu, która ujawnia wzajemną interakcję 5 elementów, określona zostaje mapa życia. Czy pozostać w dotychczasowej pracy lub kontynuować ścieżkę kariery; czy budować firmę samodzielnie lub raczej wykorzystać pomoc partnera; czy pozostać w relacji czy nie; kto jest pomocny lub kto jest mentorem, a kto lub co kreuje sytuacje stresowe; co przychodzi do twojego życia a co i kiedy z niego odchodzi. Wszystkie te aspekty staną się jasne poprzez analizę Ba Zi. Uzyskane informacje pozwalają poprawić osiągane wyniki pracy, umocnić relacje z innymi, maksymalnie wykorzystać talenty i możliwości, przezwyciężyć słabości, dokonywać rozważnych wyborów i podejmować przemyślane decyzje.

  Wykres dynamiczny Ba Zi

  Oto niektóre z informacji generowanych z wykresu osobistego Ba Zi:

  • cechy charakteru i talenty
  • relacje rodzinne
  • dzieci i ich pomyślność
  • rezultaty działań i decyzji życiowych
  • możliwość gromadzenia i zarządzania środkami finansowymi
  • problemy zdrowotne i ewentualne choroby
  • relacje ze społecznością i przyjaciółmi
  • relacje z przełożonymi i podwładnymi
  • perspektywy kariery zawodowej i zatrudnienia.

  Sesja Ba Zi to poufna konsultacja i dyskusja, która stanowi interpretację Wykresu Urodzeniowego w czterech najważniejszych aspektach życia: zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej, sytuacji finansowej łącznie z odpowiedzią na postawione w tych dziedzinach pytania. Sesja koncentruje się na przedstawieniu realnych rozwiązań, a także na udzieleniu porad wynikających z obecnego stanu faktycznego. Pozwala dostrzec możliwości, dostępne opcje wydarzeń, ewentualne zagrożenia oraz określa sposób w jaki się do nich optymalnie przygotować lub najlepiej je wykorzystać.

  Bez względu na sytuację, w której się znajdujesz, jeśli chcesz podjąć działanie i dokonać wyboru, zawsze istnieje szansa na pozytywną zmianę w Twoim życiu. Każda osoba rodzi się z określonym potencjałem i ścieżką życia. Ten potencjał generuje określone wyniki i osiągnięcia w życiu. Kiedy jest on odpowiednio przeanalizowany i zrozumiany, możliwa jest konstruktywna pomoc. Można jej udzielić za pośrednictwem Ba Zi.

 • Analiza Ba Zi dokładnie i logicznie opisuje potencjał życiowy człowieka oraz określa sposoby pokierowania nim tak, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Ba Zi jest przewodnikiem, który pomaga podejmować trafne decyzje usprawniające życie oraz planować przyszłość z minimum przeciwności. Ba Zi określa możliwości, buduje świadomość, odkrywa unikalną misję życia i indywidualną drogę do jej zrealizowania. Jest niosącą długoterminowe rezultaty kombinacją samodoskonalenia, trafnych wyborów oraz inteligentnych decyzji.

  Doradztwo osobiste – personal coaching
  Ba Zi definiuje m.in.:

  • talenty, możliwości oraz czas ich aktywacji i rozwoju
  • słabości i ograniczenia oraz sposoby ich przezwyciężenia
  • zasoby potencjału życiowego i możliwości jego ukierunkowania
  • rezultat określonych decyzji i poczynań podjętych w ściśle określonym czasie
  • czas wyznaczający sukcesu i powodzenia oraz sposób jego wykorzystania
  • sposób i czas pracy nad sobą w celu ciągłego samodoskonalenia, rozwoju oraz pomyślnego wdrażania nowych pomysłów by osiągnąć oczekiwane rezultaty
  • strategię, która pomoże zamknąć lukę pomiędzy tym, gdzie znajdujesz się obecnie a tym, co pragnąłbyś osiągnąć w przyszłości.

  Ideą Ba Zi - Doradztwa Osobistego jest poświęcenie czasu i zobowiązanie się do zainwestowania w największe zasoby – czyli samego siebie.

  Doradztwo biznesowe – career, business & money coaching
  Ba Zi definiuje m.in.:

  • predyspozycje zawodowe i branżę do realizacji posiadanych umiejętności
  • rodzaj indywidualnych zdolności: naukowych, biznesowych, handlowych, językowych, negocjacyjnych, kreatywnych.
  • stanowiska pracy odpowiednie do profilu konkretnej osoby
  • warunki i sposób współpracy tak by była ona bezkonfliktowa
  • predyspozycje do prowadzenia samodzielnej działalności biznesowej
  • korzystny i niekorzystny okres funkcjonowania firmy
  • potencjalny okres czasu odpowiedni do rozpoczęcia własnej działalności lub zarejestrowania firmy
  • zakres, etapy i odpowiedni czas do podejmowania konkretnych decyzji
  • kompatybilność partnerów w prowadzeniu biznesu
  • możliwość gromadzenia środków finansowych i zarządzania finansami, obecną sytuację finansową, pomaga wytyczyć cel oraz ustalić sposoby ich realizacji.

  Doradztwo w zakresie relacji międzyludzkich – relationship coaching
  Ba Zi definiuje:

  • kompatybilność obojga partnerów
  • charakter relacji osobistych z partnerem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem
  • wskazówki do rozwiązywania konkretnych problemów tak by zwiększyć poczucie harmonii i załagodzić niepokój
  • cechy charakteru- określa co pomaga, a co utrudnia zawieranie lub pozostawanie w związkach partnerskich i jak nad tym pracować
  • charakter relacji z przyjaciółmi i środowiskiem zewnętrznym
  • klarowną i przejrzystą interpretację relacji z otoczeniem oraz podejmowania w tym zakresie lepszych wyborów i decyzji
  • sposoby umożliwiające zrozumienie własnych motywacji oraz pogodzenie ich z motywacjami partnera
  • indywidualne predyspozycje dzieci takie jak ich osobowość, potencjał i talenty. Pozwala rodzicom zrozumieć, rozwijać i mądrze ukierunkować uzdolnienia oraz zainteresowania dziecka, a także wiele innych szczegółowych zagadnień.

  Doradztwo zawodowe – profilling & recruitment assessment
  Ba Zi definiuje:

  • branżę, stanowiska i predyspozycje zawodowe kandydata
  • zdolności handlowe, biznesowe, naukowe, negocjacyjne, kreatywne
  • kto posiada predyspozycje przywódcze, aby zostać szefem firmy, a kto może funkcjonować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu
  • umiejętności komunikowania się, umiejętności interpersonalne oraz cechy osobowości takie jak sumienność, wytrwałość, lojalność, zdolność do podejmowania ryzyka, stopień zaufania, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania inicjatywy i samodzielność w pracy
  • styl interakcji kandydata z otoczeniem, jego skłonność do relacji emocjonalnych, czy jest on typem „zadaniowca” czy też jest nastawiony na kontakt z ludźmi, czy jest odpowiednią osobą do zarządzania ludźmi, czy działa rutynowo czy spontanicznie, a także wiele innych szczegółowych zagadnień.

  Doradztwo zawodowe Ba Zi ułatwia działom HR oraz firmom rekrutacyjnym podejmowanie trafnych decyzji przy wyborze kandydatów poprzez rozpoznanie ich motywacji, a także w jaki sposób nimi kierować.

  Obecnie większość dużych korporacji, w celu zatrudnienia na kluczowe stanowiska, wykorzystuje w procesie rekrutacji testy psychologiczne oraz testy IQ. Są one zaprojektowane w celu weryfikacji umiejętności i przydatności kandydata do wypełnienia wakatu. Ba Zi jako technika rekrutacyjna i uzupełniająca funkcjonuje od dawna na rynku zasobów ludzkich. Jest ona z wielkim powodzeniem wykorzystywana przez agencje rekrutacyjne i agencje headhunterskie w szczególności w Hong Kongu, Singapurze, korporacjach kontrolowanych przez azjatycką grupę etniczną, ale także na Bliskim Wschodzie oraz krajach Europy Zachodniej.

  Przewagą tej techniki nad innymi jest jej precyzja i możliwość wyboru takiego kandydata, którego współpraca z bezpośrednim przełożonym będzie najbardziej efektywna. W każdej organizacji jednym z najważniejszych priorytetów jest harmonijna współpraca pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Jest to w szczególności istotne w przypadku szczebla zarządzającego, gdzie unikanie konfrontacji, praca zespołowa oraz zgodność charakterów pozwalają na poprawę efektywności pracy i zwiększenie produktywności całego zespołu.

  Innym ciekawym aspektem wykorzystania Ba Zi w procesach rekrutacyjnych jest uzyskanie pewności, iż potencjalny kandydat znajduje się w optymalnym punkcie swojej kariery zawodowej, a jego entuzjazm, profesjonalizm, umiejętności oraz posiadana wiedza przyczynią się do sukcesu zespołu, a w perspektywie całej organizacji.

  Ba Zi usprawnia wybór najbardziej właściwego pracownika z ostatecznej listy ubiegających się o proponowane stanowisko. Analiza profilu Ba Zi kandydata pozwala także skrócić czas wymagany na podjęcie decyzji o wyborze i zaproszeniu nominowanej osoby na ostateczną rozmowę kwalifikacyjną.

  Ba Zi w żadnym aspekcie nie eliminuje pozostałych tradycyjnych metod rekrutacji, a jest jedynie formą znacznego przyspieszenia i zaawansowania prac nad nią.

 • Ba Zi – Cztery Filary Przeznaczenia służy zrozumieniu określonych zależności w życiu człowieka oraz sposobu w jaki wpływają one na ludzkie zachowania oraz interakcje. Wachlarz aspektów badanych przy użyciu Ba Zi pozostaje szeroki, dlatego właśnie ta dziedzina Metafizyki Chińskiej jest doskonałą wskazówką i pomocą umożliwiającą podjęcie lepszych decyzji by zaprojektować życie, którego pragniemy. Mędrcy Państwa Środka pozostawili System – Ba Zi, który nieustannie generuje wiele pytań i związanych z nimi odpowiedzi. Dla grona osób Ba Zi jest wciąż tajemnicą. Z tego względu zamieszczone poniżej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, pozwalają przybliżyć czym jest a czym nie jest Ba Zi. Niektóre z pytań z pewnością wymagają dodatkowych wyjaśnień lub rozwinięcia – będzie to tematem tworzonego Bloga.

  Czy Ba Zi jest wróżbą?

  Ba Zi nie jest wróżbą, nie służy celom rozrywkowym oraz nie posiada negatywnych konotacji. Wręcz przeciwnie, jest to użyteczne narzędzie, dzięki któremu można zrozumieć, zaplanować i podjąć określone działania, a także osiągnąć w życiu to co jest możliwe do osiągnięcia. Ba Zi to analiza danych Twojego życia z punktu widzenia mocnych i słabych stron, szans i możliwości oraz ewentualnych zagrożeń. Celem Ba Zi jest swobodne przemieszczanie się przez labirynt życia tak, aby wykorzystać nadarzające się możliwości. W praktyce analiza sprowadza się do odpowiedzi na serię następujących pytań:

  • Czy nasza mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
  • Czy nasza mocna strona pozwoli nam uniknąć zagrożenia?
  • Czy nasza słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
  • Czy nasza słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

  Ba Zi pozwala udoskonalić siebie w taki sposób, aby uniknąć błędów z przeszłości poprzez zrozumienie działań i schematów będących ich bezpośrednią przyczyną.

  Czy każdy posiada wykres Ba Zi?

  Tak, każdy posiada swój własny wykres Ba Zi sporządzony na podstawie dokładnej daty urodzenia oraz godziny urodzenia. Wykres jest wzajemną interakcją 5 elementów takich jak drzewo, ogień, ziemia, metal, woda z uwzględnieniem polaryzacji Yin i Yang.

  Czy Ba Zi to Astrologia Chińska?

  Ba Zi nie jest formą Astrologii Chińskiej w ogólnie przyjętym schemacie. To, co znane jest ludziom jako Astrologia Chińska to przede wszystkim opis znaków zwierzęcych - ich cech pozytywnych i negatywnych, a także standardowa ich interpretacja, według której na przykład Królik jest- delikatny, grzeczny i szczodry, a Smok – silny, przywódczy, ambitny. Tak pojęta Astrologia Chińska bierze pod uwagę wyłącznie rok urodzenia, który opisano znakiem zwierzęcym, natomiast coroczna informacja o korzystnym lub niekorzystnym roku kalendarzowym dostępna w czasopismach lub środkach masowego przekazu jest zazwyczaj niekompletna i nie wnosi konstruktywnych porad dla konkretnej osoby. Prawdziwa Astrologia Chińska, czyli odczyt Ba Zi lub Zi Wei Dou Shu stanowi interpretację o charakterze złożonym, logicznym, opartym na stanie faktycznym wynikającym z pełnej daty urodzenia, czyli roku, miesiąca, dnia oraz godziny urodzenia analizowanego wykresu, przez co jest odpowiedzialną prognozą, gwarantującą maksimum wymaganych informacji.

  Czy przeznaczenie to synonim losu?

  Nie, to nie jest to samo.
  Los oznacza wszystko to co jest nam dane, bez możliwości dokonywania wyboru. Jest przypisane przez Siłę Wyższą. To np. rodzina, w której przyszedłeś na świat; środowisko, w którym się znalazłeś; ludzie, których wokół spotykasz.
  Przeznaczenie oznacza wszystko co zrobisz z tym co zostało Ci przedstawione: są to ludzie, których spotykasz; środowisko, w którym przebywasz; wybory, których dokonujesz. Przeznaczenie jest przez Ciebie kreowane poprzez chęć działania oraz kontrolę swojego życia. Nie jest wypisane w gwiazdach. Możesz je kreować poprzez poznanie Ba Zi, aby móc następnie podejmować właściwe decyzje lub wstrzymywać się od podejmowania wątpliwych, czyli takich decyzji, które pomogą Ci osiągnąć określone rezultaty bądź pozwolą na uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków wynikających z ich podjęcia.

  Jak dokładna jest analiza Ba Zi?

  Interpretacja wykresu Ba Zi jest nadzwyczaj dokładna jeśli chodzi o określenie cech charakteru, posiadanych zdolności, oznaczenia końcowego rezultatu podjętego działania, przeszkód czy możliwości, które należy rozważyć. Ba Zi w dokładny sposób określa także możliwe opcje rozwiązania ewentualnego problemu, ponieważ odczyt cech charakteru konkretnej osoby pozwala na jej dokładne ukierunkowanie z puntu widzenia reakcji na sytuację problemową. Podczas konsultacji istotna jest szczerość i uczciwość w kwestii przytoczenia zaistniałych okoliczności, co pozwoli mi w dokładny sposób zinterpretować zaistniały problem i umożliwi znalezienie konstruktywnego rozwiązania.

SRP METAHYPNOSES ADVISE oferuje usługi z zakresu Hipnozy Klinicznej oraz Metafizyki Chińskiej dając wsparcie i poradę w dziedzinie zdrowia, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej oraz finansów. Kompleksowo zajmuję się klientem – słucham, rozmawiam, obserwuję, sprawdzam, wyjaśniam, analizuję, aby w końcu stworzyć plan dla Ciebie i wcielić go w życie.

Poprzez techniki terapeutyczne Hipnozy Klinicznej wspomagam leczenie psychicznych i fizycznych dolegliwości. Poprzez Ba Zi, Feng Shui oraz Qi Men Dun Jia pomagam odnaleźć źródło problemów oraz podnieść jakość Twojego życia. Każdy człowiek jest dla mnie wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Chcę, aby Każdy poczuł się lepiej.

Zapoznaj się z ofertą arrow

.Kontakt

Masz pytanie dotyczące mojej działalności? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie? Skorzystaj z formularza i wyraź swoje wątpliwości - z przyjemnością wszystko Ci wyjaśnię.

phone AE +971 557 86 91 98
phone PL +48 783 121 388

Sara Rut Paminger jako kliniczny hipnoterapeuta jest członkiem i zarejestrowanym hipnoterapeutą w:

 • General Hypnotherapy Register
  i General Hypnotherapy Standards Council
 • Complementary and Natural Healthcare Council w Wielkiej Brytanii
Masz pytanie? Napisz.
Podaj imię i nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
backtotop